Wat zoekt u:
Raadzaal

Gemeenteraad

Politieke Markt

Politieke Markt Apeldoorn 18 februari

Op 18 februari praten de raadsleden over de thuiszorg. Dit doen ze naar aanleiding van de Raadsbrief met informatie over situatie in de thuiszorg (contractopzegging huishoudelijke verzorging VĂ©rian). Ook de notitie Dierenwelzijn staat op de agenda.
Nieuws van de gemeenteraad

Nieuws

Op 18 februari bespreekt de gemeenteraad tijdens de Politieke Markt de dierenwelzijnotitie en de schriftelijke reacties die Apeldoorners op de concept-notitie hebben gegeven.
Rekenkamercommissie

Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie doet onderzoek naar het beleid van het gemeentebestuur.