Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Wijzigen naamgebruik

Als u getrouwd bent of een partnerschap hebt laten registreren of na ontbinding, kunt u bepalen met welke achternaam de gemeente u aanschrijft: met uw eigen achternaam of die van uw partner. Dit heet naamgebruik en geldt voor mannen en vrouwen.

Mijn Apeldoorn

Aangepaste dienstverlening door coronavirus

Het coronavirus vraagt van ons een andere manier van werken. Als gemeente Apeldoorn helpen we u online, telefonisch en waar noodzakelijk fysiek. Kunt u uw afspraak uitstellen? Dan vragen wij u dit te doen.

We vragen u om producten zoveel mogelijk digitaal aan te vragen. Hetzelfde geldt voor het doorgeven van informatie, zoals bijvoorbeeld een verhuizing. Is het echt noodzakelijk om een afspraak te maken? Bel dan 14 055 voor overleg, kies in het keuzemenu voor 2.


Online indienen Afspraak maken

Indienen

Als u op een andere manier aangeschreven wilt worden dan nu, dan kunt u een wijziging naamgebruik indienen. Uw keuze wordt dan opgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP). Op die manier zijn andere overheidsinstanties ook op de hoogte. Zij zijn overigens niet verplicht om er gebruik van te maken.
U kunt uw keuze voor naamgebruik altijd weer wijzigen.

U kunt bij een wijziging naamgebruik kiezen uit de volgende mogelijkheden:

  1. uw eigen naam 
  2. de naam van de (ex-)partner 
  3. de naam van de (ex-)partner gevolgd door uw eigen naam 
  4. uw eigen naam gevolgd door de naam van uw (ex-)partner.

Als u staat ingeschreven in de gemeente Apeldoorn, kunt u op de volgende manieren een wijziging naamgebruik doorgeven:

Online

Direct indienen (met DigiD)

Schriftelijk

U kunt ook schriftelijk een verzoek indienen. Stuur deze naar Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn en stuur mee:

Balie

U kunt wijzigen naamgebruik ook persoonlijk doorgeven op afspraak aan de balie.
U moet meenemen: een geldig identiteitsbewijs.

Het indienen van een verzoek voor wijziging naamgebruik is gratis.

Dit product vraag je aan met DigiD