Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Duurzame energie

De komende jaren moet er meer energie uit duurzame bronnen komen. Dus meer energie uit zon, wind, biomassa, oppervlaktewater, rioolwater enzovoort. De gemeente onderzoekt nu welke mix van energiebronnen nodig en haalbaar is en waar zonneparken, windmolens en biomassa-installaties het beste kunnen komen.

Mijn Apeldoorn

Algemeen

Regionale Energiestrategie

Zonne-energie

Windenergie

Energie uit andere duurzame bronnen

Energieopslag