Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

E-laadpunt

Bewoners met een elektrische auto die geen mogelijkheid hebben om te laden op eigen terrein, kunnen een oplaadpunt aanvragen in de buurt van hun woonadres. Zo groeit het aantal e-laadpunten mee met het aantal bezitters van elektrische auto's in de stad. Tegelijkertijd realiseren we een netwerk van oplaadlocaties waar ook bezoekers gebruik van kunnen maken.

Mijn Apeldoorn

Voorwaarden

Aanvragen

Aanvullende informatie

Veelgestelde vragen

Mag ik mijn eigen oplaadpunt in de openbare ruimte (laten) plaatsen?

Nee, dat is niet toegestaan. U kunt wel een openbare laadpaal aanvragen. De voorwaarden hiervoor vindt u hier.

Als u uw elektrische auto wilt opladen bij een eigen oplaadpunt, dan moet u dit op uw eigen terrein doen. Het is niet toegestaan om vanaf de openbare weg op te laden bij uw eigen oplaadpunt.

Mag ik een laadkabel voor het opladen van mijn elektrisch voertuig over het trottoir of de openbare weg laten lopen?

Nee, dit is niet toegestaan. Ook niet met behulp van bijvoorbeeld een kabelgoot. Dat heeft te maken met aansprakelijkheid bij schade of letsel. Daarnaast is het niet gegarandeerd dat u altijd op dezelfde plaats kunt parkeren.

Komt er een oplaadpunt in mijn nieuwbouwwijk?

Een nieuwbouwwijk wordt niet automatisch voorzien van oplaadpunten. We plaatsen de laadpalen op aanvraag. Op deze manier houden we rekening met een goede spreiding in de stad, zodat zoveel mogelijk mensen gebruik kunnen maken van oplaadpalen. 

Waarom staat er een oplaadpunt in mijn straat terwijl niemand in mijn straat een elektrische auto heeft?

Het kan voorkomen dat de aanvrager van het oplaadpunt niet in de straat woont waar het oplaadpunt is geplaatst. Dit komt omdat de oplaadpunten onderdeel uitmaken van een openbaar oplaadnetwerk. De oplaadpunten worden zodanig verdeeld dat één oplaadpunt door meerdere (zo veel als mogelijk) elektrische rijders gebruikt kan worden. Op deze manier kunnen we een betere balans houden tussen parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto’s en parkeerplaatsen waar iedereen mag parkeren.

Hoe wordt bepaald waar een oplaadpunt wordt bijgeplaatst?

Als de aanvrager voldoet aan de voorwaarden, kijken we of er binnen het bestaande netwerk niet al een laadpaal op 250 meter loopafstand staat. Als dit niet het geval is, kijken we of de laadlocatie een goede toevoeging is aan het netwerk. De oplaadpunten in dit netwerk zijn zo efficiënt mogelijk verdeeld. Op deze manier kunnen verschillende mensen (bezoekers, bewoners, werknemers etc.) gebruik maken van de laadpalen. Daarom denken we vooraf goed na over geschikte locaties en wordt er soms gezocht naar de andere locatie dan aangevraagd is.

Allego heeft mijn aanvraag voor een oplaadpunt afgewezen, kan ik bezwaar indienen?

U kunt geen bezwaar of beroep indienen tegen een afwijzing van uw aanvraag. U dient namelijk een verzoek in bij de aanbieder en niet bij de gemeente. Er is dus geen sprake van een publieke regeling waar u aanspraak op kunt maken.

Ik voldoe niet aan de voorwaarden voor aanvraag, maar heb een bijzondere situatie. Kan ik toch een aanvraag indienen?

U kunt uw verzoek indienen bij de aanbieder, op dit moment is dat Allego. Zij toetsen de aanvraag. Mochten er mogelijkheden zijn dan stemmen zij dit verder af met de gemeente. 

Het oplaadpunt geeft storing. Waar kan ik dit melden?

U kunt de storing rechtstreeks doorgeven aan de aanbieder via het telefoonnummer dat op het oplaadpunt is vermeld.

Kan ik subsidie ontvangen voor het plaatsen van een oplaadpunt op eigen terrein?

De gemeente geeft geen subsidies voor het plaatsen van oplaadpunten op eigen terrein.

Zie ook