Wat zoekt u:

Aandacht voor energiezuinig monument bij Open Monumentendagen

06-09-2017 09.55 uur

Energiek Wonen is tijdens de Open Monumentendagen op 9 en 10 september aanwezig bij het centraal informatiepunt in Theehuis Berg en Bos. Zij laten zien dat er veel kansen en mogelijkheden zijn om bestaande woningen energiezuiniger te maken. Inspirerend voorbeeld hierbij is de monumentale boerderij De Blaeke uit 1802, die op zondag 10 september haar deuren openstelt voor publiek.

Energiezuinig monument De Blaeke

De eigenaren van De Blaeke zijn bezig hun monumentale boerderij grondig te restaureren. Hierbij besteden ze extra veel aandacht aan energiebesparing. Met de restauratie willen ze van energielabel D/E naar energielabel A+ gaan. De maatregelen die ze nemen zorgen voor een enorme toename van hun wooncomfort en afname van de energierekening. Kou lijden in een oud huis is er niet meer bij.

Op zondag 10 september informeren de eigenaren en energiecoaches van de gemeente Apeldoorn, de bezoekers over de keuzes en stappen die gezet zijn in de zoektocht naar een energiezuinig monument. Energiek Wonen heeft voor iedere bezoeker een bouwplaat van De Blaeke laten maken, waarop de belangrijkste energiebesparende maatregelen staan.

Energiek Wonen

Gemeente Apeldoorn heeft de ambitie om een energie neutrale gemeente te worden. Bij Energiek Wonen, het energieloket van de gemeente Apeldoorn, worden bewoners op weg geholpen om stappen te zetten naar een energiezuinige woning. Dat er veel kansen en mogelijkheden zijn om bestaande woningen energiezuiniger te maken wil Energiek Wonen graag laten zien tijdens de Open Monumentendagen door op zondag 10 september woonboerderij De Blaeke open te stellen voor publiek.

Voor meer informatie over het programma van Open Monumentendagen en de locaties, kijk op de website Monumentendagen Apeldoorn.

Logo Energiek Wonen