Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Aantal dagbestedingslocaties weer deels en gefaseerd open

20-05-2020

Vanaf 21 mei gaan de deuren van de dagbesteding bij Talma Borgh, KleinGeluk, Zorggroep Apeldoorn en omstreken en Atlant gefaseerd en gedeeltelijk open voor kleine groepen.

Mijn Apeldoorn

De dagbestedingslocaties zijn aangepast aan de richtlijnen

De wijze van samenkomen is ook aangepast. Op deze manier is het mogelijk om steeds een deel van de cliënten te ontvangen. De locaties zijn verplicht om de richtlijnen vanuit de overheid na te leven. Deze kunt u vinden op de website van de rijksoverheid. Per locatie kunnen verschillende groepsgroottes en mogelijkheden gelden.

Er blijft altijd een risico als u de dagbesteding gaat bezoeken, zoals dat ook geldt voor andere plekken waar mensen samenkomen.

Wanneer mag u weer naar de dagbesteding?

De medewerkers van de dagbesteding stemmen met u en bijvoorbeeld met uw mantelzorger(s) af of u naar de dagbesteding kunt komen. Cliënten voor wie de dagbesteding gedeeltelijk opgestart wordt, worden gebeld door de dagbesteding of zijn inmiddels al gebeld.

Wanneer kunt u niet naar de dagbesteding?

Als u niet bent gebeld, komt u niet naar de dagbesteding. U komt ook niet naar de dagbesteding wanneer u bent of wordt gebeld, en u of één van uw huisgenoten heeft verkoudheidsklachten of koorts, óf als u een verhoogd medisch risico heeft. Twijfelt u of u een verhoogd medisch risico heeft, neem dan contact op met uw huisarts.

Mocht u bij de dagbesteding zijn, en de medewerkers twijfelen aan uw lichaamstemperatuur, dan kan de medewerker ervoor kiezen om uw temperatuur op te meten. Als er sprake van verhoging is, dan gaat uw weer naar huis.

Hoe gaat het met de anderhalve-metermaatregel?

De anderhalve-metermaatregel wordt nageleefd. Is het bijvoorbeeld vanwege lichamelijke verzorging niet mogelijk om deze te bewaren, dan wordt dat onderling met u besproken en afgestemd. Medewerkers van de dagbesteding dragen mondkapjes en/of handschoenen en/of een schort op het moment dat er geen anderhalve meter afstand kan worden gehouden.

Groepsvervoer in beperkte mate

Heeft u vervoer nodig van en naar de dagbesteding? Door vervoerders worden de richtlijnen van het RIVM nageleefd. Bij groepsvervoer zullen er om die reden minder cliënten per rit vervoerd worden dan normaal het geval is. U kunt er tijdelijk voor kiezen dat bijvoorbeeld een huisgenoot of familielid u naar de dagbesteding brengt. Dit kunt u afstemmen met uw zorgorganisatie.

Hoe verliep het de afgelopen weken?

Door de corona-maatregelen zijn de meeste dagbestedingslocaties gesloten. Dit heeft grote gevolgen voor u, uw familie en de dagbesteding zelf. In de afgelopen weken bent u, evenals uw mantelzorgers zeer veerkrachtig geweest. Ook medewerkers van de dagbesteding hebben via verschillende manieren de dagbesteding proberen voort te zetten en contact met u gehouden. Er is gewandeld, er zijn duo-fietsen uitgeleend, (thuis)pakketten voor geheugentraining rondgebracht en zijn er digitaal bewegingsoefeningen aangeboden. Vanuit de gemeente hebben wij hier grote bewondering voor.