Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Beek in het Orderveen en Rode beekDe beken liggen aan de westkant van de stad vlak bij de spoorlijn.

Mijn Apeldoorn

We onderscheiden drie projectgebieden: een deel te noorden en een deel ten zuiden van de spoorlijn en het kruispunt van deze beken met de Europaweg.

Beek in het Orderveen Noord en Rodebeek Noord: ten noorden van de spoorlijn zijn in 2015 en 2016 de twee beken opgeknapt. Voor 2014 was de Rode beek grotendeels verdwenen, slechts twee van de drie sprengkoppen en een klein stukje van de beek waren nog zichtbaar. De beek was grotendeels veranderd in een vijver en een ondergrondse buis.

In 2015 is nabij de Europaweg een verbinding gemaakt waardoor het schone water van deze twee beken naar de Grift kan stromen. Zo blijft het beekwater in het beeksysteem. Voordat deze aansluiting werd gemaakt stroomde het beekwater via een ondergrondse leiding waarop ook overstortwater van het rioolstelsel terecht kwam naar Apeldoorn Zuid.

Beek in het Orderveen Zuid en Rodebeek Zuid: het zuidelijke deel is nog niet hersteld, de werkzaamheden zijn ook nog niet ingepland. De Beek in het Orderveen  ten zuiden van de spoorlijn ligt grotendeels bovengronds en gedeeltelijk in beton. Het water werd tot enkele jaren geleden benut voor een papierfabriek.

Wanneer

 • Het herstel van de Beek in het Orderveen Noord en de Rodebeek Noord is afgerond in 2016
 • De verbinding van de Beek in het Orderveen en de Rodebeek met de Grift is gerealiseerd in 2015.
 • Het zuidelijke deel van deze twee beken, dit is het gedeelte van de beken ná de kruising met de spoorlijn tot de monding in de Eendrachtspreng, wordt nu nog niet hersteld . Deze werkzaamheden zijn nog niet ingepland.

Wat is er al bereikt ?

Beek in het Orderveen Noord en Rodebeek Noord De sprengkoppen in het Waterbronpark zijn hersteld en ondergrondse delen van de beken zijn bovengronds gebracht. Een deeltraject is smaller gemaakt om de stroming in de beek te verbeteren. Een vistrap zorgt dat dieren ook stroomopwaarts kunnen trekken. Langs de beken is opnieuw beplanting aangebracht. Schoolkinderen hebben tijdens de boomfeestdag in maart 2016 bomen geplant langs deze beken. In het Waterbronpark is ook een poel aangebracht voor natuurontwikkeling. Het water uit de poel heeft zelf een verbinding gezocht met de spreng die er naast ligt. Er is leefruimte gemaakt voor bij voorbeeld salamanders, kikkers en ringslangen.

in de blanke sprengkop wordt vaak gespeeld door kinderen.

In de blanke sprengkop wordt vaak gespeeld door kinderen.

de poel heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een nieuwe sprengkop met veel planten.

De poel heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een nieuwe sprengkop met veel planten.

De rode sprengkop.

De rode sprengkop

Het water van de poel heeft een weg gevonden naar de rode sprengkop

Het water van de poel heeft een zelf een weg gevonden naar de rode sprengkop, zo ontstond een nieuwe sprengkop.

Bovengenoemde ingrepen zullen bijdragen aan een betere beheersing van de grondwaterstand in de omgeving. Daarnaast is er in de beken ruimte gemaakt voor afgekoppeld regenwater. Op de paden langs de beken kan gewandeld worden. En vooral in het waterbronpark is volop ruimte om te spelen. Er is daar een nieuwe speelplek gerealiseerd. De honden kunnen terecht op een hondenuitlaatplaats. Ten zuiden van de spoorlijn is wel al een waterverbinding gemaakt met de Grift. Er zijn in 2015 twee duikers aangebracht in de Europaweg (nabij de Jachtlaan). Hierdoor wordt het water van de Beek in het Orderveen en de Rode Beek naar de Grift geleid en wordt voorkomen dat schoon beekwater wordt gemengd met overstortwater uit het riool. Zo houden we schoon water schoon.

Meer informatie en downloads

Bel voor meer informatie met 14 055 of neem contact op via het contactformulier.

Overzichtskaart

Op deze overzichtskaart wordt het volgende weergegeven:

 • het Waterbronpark (linksboven): herstel sprengen en beken, aanpak park (verplaatsen HUP en speelplek)
 • aanleg beek langs Govert Flinckstraat
 • beekherstel c.q. opschonen van beken langs de spoorlijn
 • aanleg beek langs Pieter de Hoochlaan (rechtsonder/midden)
 • De werkzaamheden omvatten alleen het beekherstel ten noorden van de spoorlijn.

De werkzaamheden omvatten alleen het beekherstel ten noorden van de spoorlijn.

Visie • Orderbeek
 • SprengkoppenBekijk een grotere versie
 • VerbindingBekijk een grotere versie