Ga naar de homepage
A A A
Zoeken
Zoekvenster
Zoeken
Contact en openingstijden

Begrotingssubsidie

In de begroting van de gemeente wordt jaarlijks een subsidiebedrag opgenomen voor een aantal (grotere) organisaties die een belangrijke bijdrage leveren aan gemeente Apeldoorn.

Mijn Apeldoorn

Aanvragen

Tussentijdse verantwoorden

Vaststellen

Regelingen


Dit product vraag je aan met Eherkenning