Budgetbeheer

Sommige mensen hebben moeite om de vaste lasten te betalen, zelfs met een inkomen. Voor hen kan budgetbeheer van de gemeente een oplossing zijn. Met budgetbeheer wordt de kans op schulden kleiner. Vaak is budgetbeheer verplicht bij een schuldregeling.

Wat gebeurt er als de gemeente uw budget beheert?

De budgetbeheerder maakt samen met u een budgetplan. Ook maakt u afspraken over uw week- of maandgeld. Het budgetplan is een overzicht van uw inkomsten en uitgaven. Uw inkomsten komen op uw budgetbeheerrekening binnen. De budgetbeheerder betaalt hiervan uw vaste lasten. U ontvangt uw week- of maandgeld op uw rekening. De rest van uw inkomen is reserve voor onvoorziene uitgaven. Bijvoorbeeld voor de eindafrekening van energiekosten of het eigen risico van de zorgverzekering.

Hoe vraagt u budgetbeheer aan?

Woont u in gemeente Apeldoorn maak dan een afspraak. Woont u in gemeente Epe? Dan kunt u budgetbeheer in uw eigen gemeente aanvragen.

Wat kost budgetbeheer?

Het kan zijn dat u kosten betaalt voor budgetbeheer. De budgetbeheerder bespreekt dat met u tijdens het eerste gesprek.

Maakt u gebruik van budgetbeheer en heeft u een vraag?

Voor vragen kunt u bellen met 14 055 (keuze 1) of mailen naar bbr@apeldoorn.nl.

Aangepaste dienstverlening door coronavirus

Het coronavirus vraagt van ons een andere manier van werken. Als gemeente Apeldoorn helpen we u online, telefonisch en waar noodzakelijk fysiek. Het is op dit moment voor sommige producten mogelijk om online een nieuwe fysieke afspraak te maken.

Onze dienstverlening gaat waar mogelijk door, soms in een andere vorm. Heeft u in de komende periode de gemeente nodig? Kijk dan op www.apeldoorn.nl voor de digitale mogelijkheden. Veel producten en diensten kunt u online aanvragen, zoals u gewend bent. Ook kunt u bellen met 14 055. Samen kijken we dan hoe wij u het beste kunnen helpen.


Afspraak maken