Ga naar de homepage

Burgemeester John Berends

John Berends is sinds 24 mei 2012 burgemeester van Apeldoorn.

Mijn Apeldoorn

Persoonlijk:

 • J.C.G.M. Berends
 • Geboren 26 april 1956
 • Gehuwd
 • Woont in Apeldoorn
 • Werkervaring: Diverse managementfuncties binnen het Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politieacademie (LSOP), dit is de voorloper van de Politieacademie.
 • Politieke ervaring: Wethouder in de gemeente Zwolle, burgemeester van Harderwijk en Hierden.

Contact:

Burgemeester Berends heeft geen vast spreekuur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met zijn secretaresse, mevrouw M. van Iperen, via het algemene telefoonnummer van de gemeente Apeldoorn 14 055. Gesprekken met de burgemeester vinden in principe plaats in het stadhuis.

Portefeuille:

 • Openbare orde en veiligheid
 • Internationaal beleid
 • Bestuurscoördinatie
 • THOR/Handhaving
 • Kabinetszaken
 • Wettelijk deel burgerzaken
 • Lobby, strategie (inter)nationaal
 • Stadsdeel: Binnenstad

Nevenfuncties:

 • Als burgemeester
  • Lid Dagelijks Bestuur Veiligheidsberaad en Instituut Fysieke Veiligheid, portefeuillehouder Brandweer Nederland (4 dagdelen/maand)
  • Voorzitter Algemeen- en Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland  (26 dagdelen/jaar)
  • Lid Regionaal Veiligheidsoverleg Oost-Nederland (6 dagdelen/jaar)
  • Lid Regioraad Stedendriehoek (4 dagdelen/jaar)
  • Voorzitter cluster EVA (Brandweer).
  • Voorzitter Districtelijk Veiligheidsoverleg Noord-Oost Gelderland (12 dagdelen/jaar)
  • Lid commissie Horizontale afstemming en verantwoording Politie Onderwijsraad (6 dagdelen/jaar)
  • Lid integrale stuurploeg eenheid oost politie (10 dagdelen per jaar)
  • Bestuurslid Dagelijks Bestuur Gelders Genootschap (4 dagdelen per jaar)
  • Lid Raad van Advies Nationaal Park De Hoge Veluwe (2 dagdelen per jaar)
  • Voorzitter Bestuurdersvereniging CDA (8 dagdelen/jaar)  
  • Comité van toezicht nieuwe |EFRO programma 2014 – 2020 landsdeel Oost (1dagdeel/jaar)
  • Voorzitter VNG -Gelderland 
  • Voorzitter stuurgroep doorontwikkeling vliegveld Teuge (6 vergaderingen/jaar)
  • Voorzitter RvT Halt Nederland (bezoldigd per 1-10-2015)
 • Niet functie gebonden nevenfuncties
  • Lid Partijbestuur CDA (10 dagdelen/jaar)
 • Comités van aanbeveling, erefuncties vanaf 2012-heden
  • Comité van aanbeveling Stichting Mediation en Overheid.
  • Comité van aanbeveling Royal Canadian Legion Branch 005.
  • Comité van aanbeveling Stichting MOA present.
  • Comité van aanbeveling Stichting Ambulance Wens Nederland.
  • Erevoorzitter Apeldoorns Christelijk Mannenkoor.


 • Burgemeester John Berends