Wat zoekt u:
College van burgemeesters en wethouders

College van burgemeester en wethouders

Burgemeester John Berends

Burgemeester John Berends

John Berends is sinds 24 mei 2012 burgemeester van Apeldoorn.

Portefeuilleverdeling

Bekijk de verdeling van de portefeuilles in het college van B en W.
Adviesraad in vergadering

Adviesraden

Het college van burgemeester en wethouders laat zich op het gebied van werk, inkomen en zorg en welzijn, gevraagd en ongevraagd adviseren door twee adviesraden.