Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Energiebeleid van de gemeente

23-12-2019

Het energiebeleid van de gemeente staat beschreven in de Uitvoeringsagenda Energietransitie 2017 – 2020.

Mijn Apeldoorn

De gemeente wil de komende jaren energie besparen en uiterlijk voor 2050 alle lokaal gebruikte energie duurzaam opwekken. Dat kan de gemeente niet alleen, maar vraagt inzet van iedereen: bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. 

De gemeente bekijkt regelmatig of ze op koers ligt en of ze de eigen doelen haalt in de periodieke Monitor Energietransitie.