Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Forse investeringen om Apeldoorn groener te maken

28-06-2018

Met een uitgebreid ‘Groenplan’ gaat Apeldoorn komende jaren extra investeren in het groen. Het Groenplan is bedoeld om bij te dragen aan drie belangrijke doelen: het verbeteren van het natuurlijke ecosysteem en daarmee onze biodiversiteit, het beperken van de gevolgen van klimaatverandering en het bijdragen aan de gezondheid van de inwoners van Apeldoorn.

Mijn Apeldoorn

Er zijn drie scenario’s uitgedacht met drie verschillende niveaus van investeringen. De gemeenteraad kiest na de zomer welk scenario het wordt. Wat wethouder Mark Sandmann betreft gaat de Apeldoornse politiek voor het maximum. Hij ziet dat er ook veel draagvlak is voor een groene impuls. “Het besef rond bijvoorbeeld klimaatadaptatie is er en groeit, maar mensen zien ook steeds beter op wat voor fantastische plek wij hier eigenlijk wonen. En laten we vooral ook op een vrolijke manier naar het nut van het groen kijken.”

Groen en blauw

Om invulling te geven aan de drie doelstellingen van het Groenplan gaat de gemeente concreet het volgende doen:

  • Het versterken van het groen-blauwnetwerk in en om de stad. Waarbij we met blauw doelen op het water in de stad: denk aan het herstellen van de Grift.
  • Zorgen voor meer groen en blauw in dé binnenstad van de Veluwe.
  • Meer en beter groen in wijken en dorpen.
  • Versterken van Apeldoorns karakteristieke landschappen.

Leefbaarheid en biodiversiteit

De gemeente heeft zoals gezegd verschillende redenen om extra te investeren in groen. Meer groen heeft in de eerste plaats natuurlijk invloed op de leefbaarheid van stad en dorpen: het draagt bij aan een mooiere en gezondere woonomgeving én het maakt Apeldoorn nog aantrekkelijker voor toeristen.
We zijn ook erg gemotiveerd om de groene kwaliteiten van Apeldoorn te versterken. Deze kwaliteit heeft de laatste jaren onder druk gestaan. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de jaarlijkse burgerpeiling, waarin de bewoners de uitstraling van het groen een kleine 6,5 gaven. Door bezuinigingen en stedelijke druk is ons groen versoberd en op een flink aantal plekken sleets geraakt. Wethouder Sandmann: “Juist in een tijdperk waarin natuur en milieu onder druk staan, vinden we het belangrijk om extra aandacht te besteden aan ecologie en biodiversiteit.”

Klimaatbestendigheid en gezondheid

Verder zorgt het veranderende klimaat voor grotere schommelingen in temperaturen, hevigere regenval en ook verdroging. Regenwater kan op groene plekken makkelijker wegzakken dan in een omgeving met veel asfalt, en beken kunnen bijvoorbeeld helpen om het water af te voeren. Door regenwater op een natuurlijke manier op te vangen, gaan we ook verdroging tegen. En natuur en water brengen verkoeling.
Tot slot tonen meerdere onderzoeken aan dat er een positief verband is tussen de algemene gezondheid van bewoners én de hoeveelheid groen en natuur in hun directe nabijheid. Groen dichtbij nodigt uit om naar buiten te gaan en te bewegen in de schone lucht, rust en stilte. Zo helpt het om ziekte te voorkomen en te herstellen van ziekte. Kortom: groen is gezond!

Van groot tot klein

De gemeente wil zowel in het groot als in het klein aan de slag met groen. Een mooi voorbeeld van forse vergroening is het Catharina Amaliapark, het resultaat van ‘natuurinclusief werken’. In plaats van een parkeerplaats vol blik in een heter wordende stad zien we nu een prachtig groene omgeving, op het dak van een ondergrondse parkeergarage. Ook de loop van de Grift is in het park opgenomen. Het gebied heeft nu een groene uitstraling, een bloemrijke aanplant en is bijenvriendelijk. Er zijn zelfs al zeldzame soorten als beekprik en ijsvogel waargenomen.
Op kleinere schaal kun je denken aan beplanting in straten, op daken en tegen gevels. De gemeente roept inwoners van harte op om mooie, groene ideeën in te dienen! Juist met betrokken burgers is het vaak makkelijker om natuur te creëren of in stand te houden.

Lees ook het artikel in De Stentor waarin Mark Sandmann meer vertelt over het Groenplan.

Heel Apeldoorn Groen