Wat zoekt u:

Geboorteaangifte

Een ambtenaar van de burgerlijke stand maakt bij een geboorteaangifte een geboorteakte op; een bewijsstuk van de geboorte. Deze akte blijft altijd bewaard. De gegevens van deze akte verwerken wij in de Basisregistratie Personen (BRP).

Afspraak maken

 • Ouders krijgen na de aangifte persoonlijk of schriftelijk bericht met daarin onder andere het toegekende burgerservicenummer (BSN). Overheidsinstanties zoals de Sociale Verzekeringsbank (voor de kinderbijslag) krijgen na registratie automatisch bericht van de geboorte.

  1. Het is verplicht binnen 3 dagen na de bevalling aangifte te doen van een geboorte. De geboortedag zelf telt niet mee. Is uw kind bijvoorbeeld geboren op zondag, dan doet u uiterlijk op woensdag aangifte. Is aangifte doen niet mogelijk door een weekend of feestdag, dan geldt een verlengde termijn van 1 dag. U heeft zodoende altijd minimaal 2 werkdagen om aangifte te doen. Doet u te laat aangifte dan riskeert u een boete van het Openbaar Ministerie (OM)
  2. U bent bevoegd om aangifte te doen van een geboorte als:
   a. u de vader of moeder bent van het kind
   b. u bij de geboorte aanwezig was, bijvoorbeeld als verloskundige
   c. de geboorte in uw woning plaatsvond
   d. u het hoofd of de gemachtigde bent van de instelling waar de geboorte plaatsvond.
 • Bekijk eerst de voorwaarden. U doet persoonlijk aangifte bij de balie in het stadhuis. Hiervoor maakt u Maak hiervoor online een afspraak of u belt met telefoonnummer 14 055.

  Neemt het volgende mee:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • een trouw- of partnerschapsboekje (indien van toepassing)
  • de datum en het tijdstip van de geboorte
  • de naam van het kind
  • een afschrift erkenning ongeboren vrucht (indien van toepassing)

  Wij verwerken uw aanvraag onmiddellijk.

  De aangifte van een geboorte is kosteloos.