Wat zoekt u:

Vergunning gedenkteken plaatsen

U hebt een vergunning nodig voor het plaatsen van een gedenkteken op een graf. Het is gebruikelijk dat een steenhouwer uw aanvraag verzorgt.

Online aanvragen

 • U kunt uw vergunning online aanvragen. Hierbij voegt u een duidelijke werktekening toe met de volgende gegevens:

  • de maten van het gedenkteken
  • het te gebruiken materiaalsoort
  • de wijze waarop u de letters en andere materiaal aanbrengt
  • het materiaalsoort van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop

  Wij verwerken uw aanvraag binnen 2 weken.
  Aan deze vergunningaanvraag zijn geen legeskosten verbonden.

  1. Voor de gedenktekens mag u alleen duurzame materialen gebruiken, zoals natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een duurzame houtsoort.  
  2. De onderdelen zijn op vaste wijze verbonden aan het gedenkteken.  
  3. De lengte en de breedte van het gedenkteken overschrijden die van het graf niet.  Per grafsoort gelden de volgende afmetingen:
   1. op de vóór de inwerkingtreding van dit besluit uitgegeven huurgraven op begraafplaats Heidehof mag u uitsluitend staande gedenktekens plaatsen die aan de volgende afmetingen voldoen:
    • hoogte (vanaf het maaiveld gemeten) maximaal 1 meter
    • breedte maximaal 70 cm 
    • dikte maximaal 12 cm.
   2. ten aanzien van particuliere graven geldt het volgende:
    • lengte maximaal 200 cm
    • breedte maximaal 100 cm
    • hoogte maximaal 40 cm (met dien verstande dat op of boven ¼ gedeelte van de oppervlakte van het graf een hoogte is toegestaan van maximaal 150 cm) 
   3. op de algemene graven mag u uitsluitend liggende en/of  staande gedenktekens plaatsen die aan de volgende afmetingen voldoen: 
    • liggende gedenktekens:  
     • lengte maximaal 60 cm 
     • breedte maximaal 50 cm  
     • dikte maximaal 8 cm 
    • staande gedenktekens: 
     • hoogte (vanaf het maaiveld gemeten) maximaal 60 cm  
     • breedte maximaal 50 cm
     • dikte maximaal 8 cm
   4. op de kindergraven mag u uitsluitend gedenktekens plaatsen die aan de volgende afmetingen voldoen: 
    • lengte maximaal 120 cm
    • breedte maximaal 70 cm
    • hoogte maximaal 70 cm 
   5.  op gedenkplaatsen mag u uitsluitend gedenktekens plaatsen die aan de volgende afmetingen voldoen:
    • lengte maximaal 80 cm 
    • breedte maximaal 80 cm 
    • hoogte maximaal 150 cm
   6. op de urnekelders mag u uitsluiten gedenktekens plaatsen die aan de volgende afmetingen voldoen:
    • lengte maximaal 65 cm
    • breedte maximaal 55 cm
    • dikte maximaal 8 cm
   7. op klassegraven zijn de volgende voorschriften van toepassing:
    • 1e klas:
     • lengte maximaal 260 cm
     • breedte maximaal 160 cm
     • hoogte van 40 cm (met dien verstande dat op of boven ¼ gedeelte van de oppervlakte van het graf een hoogte is toegestaan van maximaal 150 cm) 
    • 2e klas:
     • lengte van maximaal 240 cm
     • breedte maximaal 140 cm  
     • hoogte van 40 cm (met dien verstande dat op of boven ¼ gedeelte van de oppervlakte van het graf een hoogte is toegestaan van maximaal 150 cm)
    • 3e klas:
     • lengte maximaal 230 cm
     • breedte maximaal 130 cm
     • hoogte van 40 cm (met dien verstande dat op of boven ¼ gedeelte van de oppervlakte van het graf een hoogte is toegestaan van maximaal 150 cm)
    • 4e klas:
     • lengte maximaal 200 cm
     • breedte maximaal 100 cm
     • hoogte van 40 cm (met dien verstande dat op of boven ¼ gedeelte van de oppervlakte van het graf een hoogte is toegestaan van maximaal 150 cm)

  Op de begraafplaats Soerenseweg worden speciale eisen gesteld aan het materiaalgebruik en kleurstelling van een gedenkteken op het oude deel. Deze worden per aanvraag beoordeeld. Ook op het oude deel op de begraafplaats Beekbergen gelden deze regels. Voor nadere informatie neemt u contact op met de begraafplaatsenadministratie.

  4. Onverminderd het bepaalde in lid 3,  zijn op de plaatsing van gedenktekens de volgende voorschriften van toepassing: Beheersverordening begraafplaatsen 2006 (artikel nummers 1, 29, 30 en 31).