Wat zoekt u:

Gladheidsbestrijding

Hier vindt u alle informatie over de gladheidsbestrijding in Apeldoorn.

 • De strooiwagens rijden volgens een vast schema. Eerst strooien de wagens op:

  • hoofdwegen en - fietspaden
  • busroutes
  • ontsluitingswegen van wijken en bedrijventerreinen
  • wegen en (fiets)paden naar openbare voorzieningen (ziekenhuizen en verzorgingstehuizen)
  • voetgangersgebied in het centrum en bij winkelcentra
  • (hoofd)wegen in de woonwijken

  Bij het maken van dit onderscheid in de routes heeft de gemeente gekeken naar de verkeersintensiteit en dus de risico's voor de verkeersdeelnemers op de wegen.

  Als het blijft sneeuwen, gaat de gemeente door met strooien op de hier aangegeven routes. Bij aanhoudende (gevaarlijke) gladheid en sneeuwval kan de gemeente besluiten om buiten de hoofd- en doorgaande wegen te strooien. Dit gebeurt incidenteel.

  Strooiroutes hoofdwegen en fietspaden

 • Wanneer de gemeente op basis van de weersverwachtingen gladheid voorziet, gaan de strooiwagens uren van te voren de weg op. Het zout wordt op de weg aangebracht door strooiers op vrachtauto's en tractoren. Het zout wordt nat op de weg gestrooid. Dit heeft als voordeel, dat het zout niet van het wegdek afwaait en het wegdek krijgt nauwelijks de kans om te bevriezen. Nat zout heeft een direct dooiende werking. Tot in de loop van de volgende ochtend zijn de wegen goed en veilig begaanbaar.

  Waarom blijft het soms glad?

  Hoe vaak de gemeente ook strooit, soms is gladheid niet te voorkomen. Op sommige wegen waar is gestrooid blijft het glad. Dit komt bijvoorbeeld voor op wegen en paden waar minder auto's en fietsers rijden. Sneeuwresten worden hierdoor niet goed weggereden, waardoor het zout niet werkt. Daarnaast is de werking van zout minder als het onder de -7 graden is.

  Wat kan ik zelf doen om gladheid te bestrijden?

  U kunt de gemeente een handje helpen door zelf het trottoir voor uw deur sneeuwvrij te maken en/of het te bestrooien met zout. Vanwege de kou brengen veel ouders hun kinderen met de auto naar school. De autobanden maken een harde massa van het sneeuw. Gaat het vervolgens dooien en daarna weer vriezen, dan wordt dit een ijsvlakte. Breng uw kinderen lopend naar school en voorkom gladheid bij scholen.

  Tips voor fietsers
  De Fietsersbond geeft op haar website 'zes tips om met gladheid te blijven fietsen'.

 • Waar strooit de gemeente?

  De gemeente strooit in Apeldoorn een netwerk van 700 km. De medewerkers strooien op de hoofdwegen en -fietspaden, busroutes, ontsluitingswegen van wijken en bedrijventerreinen, wegen en (fiets)paden naar openbare voorzieningen en het voetgangersgebied in het centrum en bij winkelcentra.

  Bij aanhoudende gladheid worden extra mensen ingezet om moeilijke plekken die buiten de strooiroutes liggen, begaanbaar te maken. Dat gaat in eerste instantie om de ‘hotspots’, zoals woon- en zorgcentra. Daarna trekken de medewerkers de woonwijken in.

  Hoe strooit de gemeente?

  De gemeente strooit preventief op hoofdwegen, busroutes en fietsroutes op basis van gladheidverwachting, dus nog voordat het daadwerkelijk glad is. Op deze manier beperkt de gemeente Apeldoorn zoveel mogelijk de overlast in tijden van vorst en sneeuw.

  Wanneer de gemeente op basis van de weersverwachtingen gladheid voorziet, gaan de strooiwagens uren van te voren de weg op. Het zout wordt op de weg aangebracht door strooiers op vrachtauto’s en tractoren. Het zout wordt nat op de weg gestrooid.  Dit heeft als voordeel, dat het zout niet van het wegdek afwaait en het wegdek krijgt nauwelijks de kans om te bevriezen. Nat zout heeft een direct dooiende werking. Tot in de loop van de volgende ochtend en soms nog langer zijn de wegen goed en veilig begaanbaar.

  Hoe laat de gemeente weten dat er gestrooid is?

  Volg het laatste nieuws over de gladheidbestrijding via Twitter.

  Welke fietspaden worden gestrooid?

  Hoe kan ik zien dat er gestrooid is?

  U kunt alleen zien dat er op een weg of fietspad gestrooid is als het wegdek droog is. U ziet dan het witte zout op het wegdek liggen. Als wij strooien tijdens ijzel en sneeuwval kunt u waarschijnlijk niet zien dat er is gestrooid. U moet dus altijd goed opletten als u de weg opgaat als er gladheid is aangekondigd. Hier kunt u zien welke routes de gemeente Apeldoorn strooit.

  Wie bepaalt dat strooien noodzakelijk is?

  De gemeente ontvangt informatie van MeteoGroup. Op basis van temperatuur, wind, vochtigheid en eigen waarneming bepaalt de coördinator gladheidbestrijding of er gestrooid moet worden. Wilt u een bericht een ontvangen als de strooiploegen uitrukken? Volg dan het laatste nieuws over de gemeente zoals de gladheidbestrijding via Twitter.

  Staat de gemeente in contact met hulpdiensten over gladheidbestrijding?

  De hulpverleners weten waar de gemeente strooit. Dit geldt ook voor de OV-bedrijven(bussen).

  Waarom wordt er in mijn straat niet gestrooid?

  De gemeente heeft niet de capaciteit om alle straten, paden en trottoirs te strooien. Dit is bovendien veel te belastend voor het milieu. De strooiroutes zijn wel zo uitgestippeld, dat bewoners vanaf hun woning niet ver hoeven te rijden om op een strooiroute te komen. Door deze aanpak ontstaat een goede balans tussen de gevraagde inspanning en de kosten.

  Wat kan ik zelf doen om gladheid te bestrijden?

  U kunt de gemeente een handje helpen door zelf het trottoir voor uw deur sneeuwvrij te maken en/of het te bestrooien met zout uit de super- of bouwmarkt.

  Kan ik bij de gemeente zout krijgen?

  Nee, u kunt geen zout krijgen van de gemeente om zelf te strooien. U kunt strooizout kopen in de super- en bouwmarkt en dat gebruiken om het trottoir voor uw woning of uw tuinpad te bestrooien. Ook is het mogelijk om via verschillende aanbieders een zoutkist te huren.

  Wordt mijn huisafval wel opgehaald als er sneeuw ligt?

  In principe wel. Tenzij de situatie in de wijken dusdanig is dat het gevaarlijk is om met de vuilnisauto's de straat in te gaan. In dat geval zal de gemeente via deze site communiceren over alternatieve aanbiedlocaties voor huishoudelijk afval.

  Wat gebeurt er met mijn melding?

  Wij nemen een melding over gladheidbestrijding serieus. Soms komen er zoveel meldingen binnen, dat de gemeente niet alle meldingen individueel kan beoordelen. We proberen de meldingen dan te toetsen door te kijken naar de verkeersintensiteit en dus de risico's voor de verkeersdeelnemers op de betreffende locatie.

  Strooit de gemeente ook bij de scholen?

  De gemeente strooit niet op het schoolplein. Dat is de verantwoordelijkheid van de school zelf. De routes van de scholen worden gestrooid als ze onderdeel zijn van de strooiroutes.

  Hoe strooit de gemeente op het fietspad?

  De gemeente gebruikt tractoren voor de fietspaden. Deze werpen zout over de breedte van het hele fietspad. Ligt er sneeuw, dan schuiven ze dit, met een schuif van 1.40 meter breed naar de zijkant. Stroken sneeuw en ijs aan de zijkanten van het fietspad worden niet apart weggehaald, deze ontstaan vaak na een paar dagen vorst. Het inrijden van het zout op fietspaden gaat langzamer dan op de autowegen. Dit komt door de geringe wieldruk van fietsbanden. Gevolg: het duurt langer voor gevallen sneeuw weg is. Gevolg daarvan is dat fietsers gebruik maken van een smal bereden strookje van 30 cm. Dat achter elkaar aan rijden bevordert het inrijden van zout helaas niet. Probeer dus bij versgevallen sneeuw en duidelijke tekenen van gestrooid zout (je ziet een waaier van smeltende sneeuw over de breedte van het fietspad) om de gehele breedte van het fietspad te gebruiken.

  Om fietspaden vrij van sneeuw te houden zet de gemeente naast sneeuwschuivers ook borstels in. De borstels worden vooral bij sneeuwval ingezet en zorgen voor een goed resultaat.

  Ben ik verplicht om de stoep voor mijn huis sneeuw- en ijsvrij te maken?

  De gemeente Apeldoorn doet een beroep op de inwoners om hun burgerplicht te doen en verzoekt inwoners hun trottoir sneeuw- en ijsvrij te maken. Overigens is het verboden om bij dreigende vorst water op de weg te werpen, uit te storten of te laten lopen, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. Denk hierbij aan het wassen van een auto op straat of het leeggooien van een emmer water op het trottoir.

  Zijn de strooiroutes altijd goed berijdbaar?

  Het weer is niet altijd precies te voorspellen. Hierdoor kan het toch plotseling glad zijn op strooiroutes door opvriezen van natte weggedeelten. Hetzelfde geldt voor sneeuwval en ijzel. Dit soort gladheid is niet te voorkomen. U moet daarom in winterse tijden altijd alert zijn op de omstandigheden op de weg.

  Hoeveel zout gebruikt de gemeente bij één strooibeurt en wat kost dat?

  Na één complete strooibeurt slinkt de zoutvoorraad met 50 tot 100 ton. Dit is afhankelijk van het type gladheid. De kosten liggen voor een netwerk van 700 km rond de 20.000 euro per strooibeurt.

  Heeft de gemeente voldoende zout in voorraad?

  De gemeente Apeldoorn heeft voldoende voorbereidingen voor de winter getroffen. 

  Ik heb een andere vraag

  Heeft u andere vraag, dan de vragen die hierboven staan, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via 14 055 of via Twitter.

 • Zoutstrooier (fotograaf Roel Stevens)Bekijk een grotere versie