Heeft u ondersteuning nodig bij het invullen van de dag?

De dagbesteding is bedoeld voor mensen die moeite hebben om ritme en structuur in de dag aan te brengen. Wat u doet op de ontmoetingsplek helpt u bij uw ontwikkeldoelen, bijvoorbeeld: in het dagritme komen, samen met anderen dingen ondernemen of nieuwe mensen leren kennen. U spreekt samen met uw begeleider af wat uw persoonlijke ontwikkeldoelen zijn. Jullie praten regelmatig over hoe het gaat. Dagbesteding als dagopvang kan ook overbelasting van uw mantelzorger(s) voorkomen. Voor het aanmelden en het volledige aanbod, kijk op: dagbesteding.apeldoorn.nl. 

U betaalt alleen de kosten voor eten en drinken. Eventueel voor een activiteit. U betaalt geen eigen bijdrage omdat u geen indicatie nodig heeft van de gemeente. Wilt u een dagbestedingsplek bezoeken maar heeft u problemen met het vervoer? Neem dan contact op met het Wmo-loket.