Hoeveel geld komt er binnen en waar geeft u het aan uit?

Hoeveel komt er per maand precies binnen? Waar geeft u uw geld aan uit?

Weet u niet altijd waar uw geld blijft? Een begroting geeft inzicht in uw persoonlijke financiën. U ziet hoeveel geld u heeft en hoe u het kunt besteden. Hoe gaat u te werk?

Een begroting is persoonlijk

Een begroting is een overzicht van uw inkomsten en uitgaven. Het geeft duidelijkheid over hoe u uw geld kunt besteden. Een begroting is altijd uniek en persoonlijk. Iedereen maakt andere keuzes en heeft andere wensen.

Er zijn rijkere en armere maanden. En dure en goedkope maanden. December is vaak een dure maand. Mei is bijvoorbeeld vaak een rijke maand: dan krijgen veel mensen vakantiegeld. Dit geld kunt u gebruiken om een arme of dure maand te compenseren.

Aan de slag met uw begroting

Sommige inkomsten en uitgaven komen iedere maand terug. Andere ieder kwartaal, ieder half jaar of ieder jaar. Daarom is het slim om een gemiddelde maandbegroting te maken. U rekent dan alle inkomsten en uitgaven in een jaar om naar een gemiddeld bedrag per maand.
Let er wel op dat u geen bedragen dubbel telt. Tel de vervoerskosten bijvoorbeeld alleen bij de vaste lasten en niet ook nog bij het huishoudgeld. En reken huurtoeslag niet als inkomsten als u het bedrag al heeft afgetrokken van de huur.

Maak op papier of digitaal (in Excel bijvoorbeeld) een tabel met twee kolommen. Zet boven de eerste kolom ‘Inkomsten’. Boven de tweede kolom zet u ‘Uitgaven’.

Inkomen

Noteer alle inkomsten in de begroting. Dus behalve uw salaris ook de belastingteruggave, uw vakantiegeld en de toeslagen die u ontvangt. Tel al uw inkomsten op. Deel het bedrag door 12 en u ziet nu uw gemiddelde maandinkomsten.

Tip: weet u niet hoeveel geld u uitgeeft aan en bepaalde post, bijvoorbeeld kleding? Gebruik dan de voorbeeldbedragen uit het Persoonlijk Budgetadvies.

Uitgaven

Noteer dan alle uitgaven in de begroting. Schrijf eerst alle posten op. Denk aan huur of hypotheek, verzekeringen, boodschappen, benzine. Vaste lasten zoals huur, energie en ziektekostenpremie vindt u op uw bankafschriften. Reken alle bedragen terug naar een gemiddeld bedrag per maand. Tel alle uitgaven bij elkaar op. U weet nu hoeveel u gemiddeld per maand uitgeeft.

Het Nibud hanteert drie groepen uitgaven:

1. Vaste lasten

Vaste lasten betaalt u met een vaste regelmaat. Vaak betaalt u steeds hetzelfde bedrag. Dit zijn contracten zoals de huur of hypotheek, energie, belastingen, abonnementen en contributies. Deze uitgaven kunt u iedere maand in het kasboek schrijven, of in het jaaroverzicht. Net wat u het makkelijkst vindt.

2. Reserveringsuitgaven

Reserveringsuitgaven komen niet iedere maand terug. Ze zijn wel belangrijk. Kleding, schoenen, eigen risico ziektekosten, elektrische apparaten, vakanties en het onderhoud van uw huis en tuin vallen hieronder. Leg iedere maand wat geld opzij zodat u voor deze uitgaven altijd wat achter de hand heeft.

Tip: het is verstandig een vast bedrag per maand te reserveren voor grote of onverwachte uitgaven. Denk aan een wasmachine of reparatie van uw auto. Bereken hoeveel u het beste kunt reserveren met de Nibud BufferBerekenaar.

3. Huishoudelijke uitgaven

Huishoudelijke uitgaven doet u iedere week. De boodschappen vallen hieronder. Maar ook kleine uitgaven bij de drogist, de kapper, roken of cadeautjes zijn huishoudelijke uitgaven.

Tip: pin wekelijks een vast bedrag voor uw huishoudelijke uitgaven. Zo weet u precies wat u uit geeft.

Overschot of tekort

Trek alle uitgaven af van de inkomsten. U ziet dan hoeveel u per maand tekortkomt of overhoudt. Zo heeft u goed inzicht in uw persoonlijke financiën.

Actie nodig?

Soms betekent inzicht in uw begroting dat er actie nodig is. Misschien wilt u iets in uw inkomsten of uitgaven aanpassen. Wilt u besparen op bepaalde uitgaven? Of wilt u voor meer inkomen zorgen? Misschien heeft u recht op tegemoetkomingen.