Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Inkomensgrenzen individuele inkomenstoeslag

Bekijk hieronder de inkomensgrenzen die gelden of u in aanmerking komt voor een individuele inkomenstoeslag.

Mijn Apeldoorn

Inkomensgrenzen ingaande 1 januari 2022

 

Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd

Bedrag
Alleenstaande(ouder) € 1.037,12
Gehuwden/samenwonenden € 1.481,60

Netto bedragen per maand, exclusief vakantiegeld.

 

Normen 18, 19, 20 jarigen

Bedrag
Zonder inwonende kinderen onder 18 jaar
Alleenstaande(ouder) € 252,98
Gehuwden/samenwonenden (beiden 18,19, 20 jaar) € 505,95
Gehuwden/samenwonenden (één 18,19, 20 jaar,
één 21 jaar)
€ 984,95
Met inwonende kinderen onder 18 jaar
Alleenstaande ouder € 252,98
Gehuwd/samenwonenden (beiden 18,19, 20 jaar) € 798,74
Gehuwden/samenwonenden (één 18,19,20 jaar,
één >21 jaar)
€ 1.277,74

Netto bedragen per maand, exclusief vakantiegeld

Woont u in een instelling?

Woont u in een instelling, bijvoorbeeld een verzorgingshuis of een psychiatrische inrichting, dan betaalt u een eigen bijdrage voor uw zorg en verblijf aan het CAK. Hoe hoog deze bijdrage is, hangt af van uw situatie en de duur van uw verblijf. Als u in aanmerking wilt komen voor RegelRecht is het nodig dat wij uw inkomen weten dat overblijft als u de eigen bijdrage aan het CAK heeft betaald. Stel, u krijgt een Wajong-uitkering en u betaalt maandelijks een paar honderd euro aan eigen bijdrage. Het bedrag dat dan overblijft voor uw andere kosten, mag dan niet hoger zijn dan de normen verblijf in inrichting die u in de tabel 'Norm verblijven in inrichting > 21 jaar' ziet staan.

 

Norm verblijven in inrichting > 21 jaar

Bedrag
Alleenstaande(ouder) € 362,40
Gehuwden/samenwonenden € 538,70

Inkomensgrenzen voorgaande jaren

Individuele Inkomenstoeslag (LET OP! normen 21 jaar tot AOW- leeftijd)

 

Inkomensgrenzen 100%

Alleenstaande ouder Gehuwd/samenwonend
2018 € 945,00 € 1350,00
2019 € 978,00 € 1.398,00
2020 € 1.003,00 € 1.432,00
2021 € 1.024,76 € 1.463,95

Verblijft u in een instelling? Dan gelden er andere normen.

Onder inkomen wordt onder andere verstaan: uitkering, salaris, kinderalimentatie, partneralimentatie, pensioenuitkering, de Algemene heffingskorting indien er een partner van toepassing is.

 

Vrij te laten vermogen (art. 34 lid 2 en 3)

  Alleenstaande Alleenstaande ouder/gehuwd
2019 € 6.120 € 12.240
2020 € 6.225 € 12.450
2021 € 6.295 € 12.590
2022 € 6.505 € 13.010

Wajong uitkering?

Indien u een Wajong uitkering ontvangt en 27 jaar of ouder bent mag u de Jong gehandicaptenkorting van de Belastingdienst in mindering brengen op uw inkomen. De hoogte hiervan is € 64,25 (peildatum 1 januari 2022).