Inkomensgrenzen individuele inkomenstoeslag

Bekijk hieronder de inkomensgrenzen die gelden of u in aanmerking komt voor een individuele inkomenstoeslag.

Inkomensgrenzen ingaande 1 januari 2020

Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd

Bedrag
Alleenstaande(ouder) € 999,70
Gehuwden/samenwonenden € 1.428,14

Netto bedragen per maand, exclusief vakantiegeld.

 

Normen 18, 19, 20 jarigen

Bedrag
Zonder inwonende kinderen onder 18 jaar
Alleenstaande(ouder) € 246,79
Gehuwden/samenwonenden (beiden 18,19, 20 jaar) € 493,58
Gehuwden/samenwonenden (één 18,19, 20 jaar,
één 21 jaar)
€ 960,87
Met inwonende kinderen onder 18 jaar
Alleenstaande ouder € 779,21
Gehuwden/samenwonenden (één 18,19,20 jaar,
één >21 jaar)
€ 1.246,50

Netto bedragen per maand, exclusief vakantiegeld

 

Norm verblijven in inrichting > 21 jaar

Woont u in een instelling, bijvoorbeeld een verzorgingshuis of een psychiatrische inrichting, dan betaalt u een eigen bijdrage voor uw zorg en verblijf aan het CAK. Hoe hoog deze bijdrage is, hangt af van uw situatie en de duur van uw verblijf. Als u in aanmerking wilt komen voor RegelRecht is het nodig dat wij uw inkomen weten dat overblijft als u de eigen bijdrage aan het CAK heeft betaald. Stel, u krijgt  een Wajong-uitkering en u betaalt maandelijks een paar honderd euro aan eigen bijdrage. Het bedrag dat dan overblijft voor uw andere kosten, mag dan niet hoger zijn dan de normen verblijf in inrichting die u in de tabel hieronder ziet staan.

Bedrag
Alleenstaande(ouder) € 349,54
Gehuwden/samenwonenden € 566,36

 

Inkomensgrenzen voorgaande jaren

Individuele Inkomenstoeslag (LET OP! normen 21 jaar tot AOW- leeftijd)

Inkomensgrenzen 100% Alleenstaande ouder Gehuwd/samenwonend
2017 € 936,00 € 1337,00
2018 € 945,00 € 1350,00

Verblijft u in een instelling? Dan gelden er andere normen.

Onder inkomen wordt onder andere verstaan: uitkering, salaris, kinderalimentatie, partneralimentatie, pensioenuitkering, de Algemene heffingskorting indien er een partner van toepassing is.

Vrij te laten vermogen (art. 34 lid 2 en 3)
Alleenstaande Alleenstaande ouder/gehuwd
2017 € 5.940 € 11.880
2018 € 6.020 € 12.040
2019 € 6.120 € 12.240
2020 € 6.225 € 12.450

Wajong uitkering?

Indien u een Wajong uitkering ontvangt en 27 jaar of ouder bent mag u de Jong gehandicaptenkorting van de Belastingdienst in mindering brengen op uw inkomen. De hoogte hiervan is € 62,42 (peildatum 1 januari 2020).