Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Koersdocument ‘Apeldoorn 2030’

01-04-2019

Wat voor gemeente willen we in 2030 zijn en hoe komen we daar? Welke opgaven liggen er en welke keuzes hebben we te maken? Dit en meer is te lezen in het koersdocument voor de omgevingsvisie.

Mijn Apeldoorn

Het koersdocument als tussenstap

Inwoners van Apeldoorn zijn begaan met hun gemeente. Ze hebben in een participatieronde meegegeven wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van hun woon- en leefomgeving. Hun inbreng is verwoord in ‘Toekomstverhalen; hoe zien Apeldoorners 2030?’

De volgende stap is het vaststellen van het koersdocument ‘Apeldoorn 2030’. Het beschrijft de ontwikkelingen die op de gemeente afkomen, de thema’s die een plek moeten krijgen in de visie en de hoofdopgaven die daaruit voortkomen. Het college van burgemeester en wethouders stelt vier hoofdprincipes voor de ontwikkeling van de gemeente voor:

  • In Apeldoorn is groen altijd dichtbij;
  • In Apeldoorn doet iedereen ertoe;
  • In Apeldoorn maken we er werk van;
  • In Apeldoorn zijn onze gasten welkom.

De gemeenteraad heeft het koersdocument op 14 november 2019 vastgesteld.

 

Ín Apeldoorn ...

Waarom een omgevingsvisie?

Alle gemeenten in Nederland moeten een omgevingsvisie maken. Dit is geregeld in de nieuwe Omgevingswet, die op 1 januari 2021 in werking treedt. Het streven van Apeldoorn is om in 2020 de omgevingsvisie vast te stellen.