Wat zoekt u:

Meerjarenprogrammabegroting 2018-2021

06-09-2017 15.00 uur

De gemeente maakt elk jaar een meerjarenprogrammabegroting. In deze begroting kijken we vier jaar vooruit.

De MPB 2018-2021 heeft de titel “Door en Door”. Het betreft de laatste meerjarenbegroting van deze bestuursperiode.

Het college presenteert een MPB waaruit geconcludeerd kan worden dat het financiële perspectief in alle opzichten een gunstig beeld laat zien.
In de Voorjaarsnota 2017(Doorbraaknota) werd kort teruggekeken op de Agenda voor Herstel uit 2012. Het kernpunt uit die agenda was de opdracht aan Raad, college en organisatie om financieel schoon schip te maken, alle hens aan dek! 2012 was een jaar waarin de financiële crisis volop voelbaar was. Zo terugkijkend is het een bijna wonderlijk verhaal hoe nu, zes jaar later, het beeld is gekanteld. Met deze MPB lijkt Apeldoorn weer ‘up and running’ en kunnen we het financieel herstel combineren met de realisering van belangrijke opgaves die de stad, inclusief de dorpen, ons stelt.

Het college heeft deze MPB aangeboden aan de raad. De raad behandelt de begroting op 26 oktober in de PMA en op 9 november 2017 in de openbare raadsvergadering.