Ga naar de homepage

Ontwerp nieuwe gemeentewerf gepresenteerd

05-10-2017 15.40 uur

Het voorlopig ontwerp voor de nieuwe gemeentewerf is vandaag gepresenteerd. Aan de Sleutelbloemstraat, op de plek van het voormalig politiebureau, komt de nieuwe werf van Beheer en Onderhoud van de gemeente Apeldoorn. Het gebouw vervangt de huidige locaties aan de Vlijtseweg. In het ontwerp zijn duurzaamheid en functionaliteit de belangrijkste voorwaarden. Ook de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit was zeer positief over het ontwerp.

Mijn Apeldoorn

Duurzaamheid

Gemeentelijk vastgoed wordt steeds duurzamer en dit komt ook terug in het ontwerp van het nieuwe werkgebouw. Zo komt er bovenop het gebouw een grote overkapping, vol gelegd met zonnepanelen. Dit zonnedak voorziet in de eigen stroombehoefte van de werf maar levert ook energie voor andere (gemeentelijke) gebouwen. Ook wordt er zo veel mogelijk gebruik gemaakt van gerecycled materiaal, zo worden betonresten van het oude politiekantoor hergebruikt in het nieuwe werkgebouw.

"Apeldoorn heeft de ambitie om op termijn energieneutraal te zijn. Naast energiebesparing zal hiervoor ook veel energie lokaal en duurzaam moeten worden opgewekt" aldus wethouder Mark Sandmann. "We willen als gemeente Apeldoorn zelf natuurlijk het goede voorbeeld geven. Dat doet we onder andere door de verduurzaming van ons eigen vastgoed. Dit nieuwe pand is daar weer een mooi voorbeeld van.”

Beheer en onderhoud

De gemeente Apeldoorn verricht alle werkzaamheden aan de openbare ruimte voor het zuidelijke deel van Apeldoorn vanuit het Werkgebouw Zuid. In het noordelijk deel van de gemeente worden de verschillende werklocaties nu ook samengebracht op één centrale plek, aan de Sleutelbloemstraat. De planning is om begin 2018 te starten met de bouw en het gebouw voor 1 januari 2019 op te leveren.

Bij de nieuwe gemeentewerf zullen de functies ‘werf’ en ‘gladheidsbestrijding’ gecombineerd worden. Het is functioneler om dit samen te voegen en komt de werkprocessen ten goede. Daarbij is de nieuwe locatie aan de Sleutelbloemstraat gunstig gelegen, wat positief is voor de aanrijtijden bij gladheidsbestrijding. De oude locaties aan de Vlijtseweg worden vrijgemaakt vanwege ontwikkelplannen in de Kanaalzone. Ook de nieuwe gemeentewerf geeft een extra impuls aan de Kanaalzone.