Wat zoekt u:

Ruimtelijke Informatie viewer weer online

De Ruimtelijke Informatie viewer is weer online.

Alle gegevens over uw woonomgeving zijn weer digitaal in te zien. De vernieuwde RI viewer geeft alle informatie over bijvoorbeeld ruimtelijke plannen, welstandsgegevens, bekendmakingen, archeologie en cultuurhistorie. Een handig digitaal naslagwerk voor iedereen die actuele informatie over adressen, gebouwen en openbare ruimte nodig heeft. De RI viewer was het afgelopen jaar door verscherpte veiligheidsvoorschriften niet op internet te bekijken. De nieuwe versie voldoet aan deze voorschriften.