Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

1.1 Andere tijden

Mijn Apeldoorn

De grote groei voorbij

Vele jaren lang heeft de ontwikkeling van Apeldoorn in het teken gestaan van (grote) groei. Groei van de bevolking, groei van de woningvoorraad, groei van het aantal arbeidsplaatsen en groei van de mobiliteit. Volgens alle toekomstverkenningen zijn die tijden van grote groei nu wel zo’n beetje voorbij. Nederland en dus ook Apeldoorn staan aan de vooravond van andere tijden. Als er de komende decennia al sprake is van groei, dan zal deze beduidend lager uitvallen dan we gewend zijn. Volgens sommige verkenningen kan op de lange termijn zelfs sprake zijn van krimp.

Ruimere bandbreedten

Wat dit precies betekent voor de toekomst weten we niet, want de onzekerheid is groot. Het klimaat verandert, zonder dat we precies weten hoe snel en hoe ver dat gaat. Ook ons economische systeem lijkt op de drempel van een fundamentele verschuiving te staan. Grondstoffen worden schaars en daardoor duur en op termijn zullen nieuwe bronnen van energie nodig zijn. De verwachtingen ten aanzien van economische groei lopen behoorlijk uiteen. En dat geldt (mede daardoor) ook voor de bevolkingscijfers. Het meest onzeker is het Planbureau voor de Leefomgeving over de gebieden die direct rondom de Randstad liggen. Ook over Apeldoorn en de Stedendriehoek dus. Hier kan de bevolkingsontwikkeling in de periode tot 2020 uitkomen op zowel stabilisatie als krimp. En voor de periode daarna op zowel groei als stabilisatie. Het aantal huishoudens neemt tot 2020 waarschijnlijk nog toe, maar kan daarna stabiliseren en na 2030 zelfs krimpen. Voor het aantal arbeidsplaatsen geldt hetzelfde. De verwachtingen hiervoor bewegen zich tussen stabilisatie en krimp. En datzelfde geldt voor mobiliteit.

Grotere onzekerheden

Al met al zeer veel onzekerheden. Duidelijk is dat we rekening moeten houden met minder groei en veel ruimere bandbreedten. Dat wordt ook bevestigd door de analyses die het onderzoeksbureau Rigo voor Apeldoorn heeft uitgevoerd. Ze hebben gebruik gemaakt van de twee belangrijkste prognoses op het gebied van bevolkingsontwikkeling: Pearl (CBS) en Primos (ABF). Beide prognoses laten voor de langere termijn een dalende groeiverwachting voor Apeldoorn zien (zie de grafiekjes op de volgende bladzijde). De omvang daarvan loopt echter behoorlijk uiteen. Opeenvolgende prognoses laten bovendien zien, dat de uitkomsten in korte tijd flink kunnen verschuiven. Zo vertoont Pearl 2011 ineens weer blijvende groei. Prognoses zijn dan ook steeds minder geschikt om de ruimtebehoeften voor langere tijd vast te leggen.

Structuurvisie

Een andere tijd vraagt om een andere strategie. Daarvoor dient deze structuurvisie. De inzet is om de bijzondere Apeldoornse leefkwaliteit op z’n hoge niveau te houden. Daarmee zijn op de eerste plaats de huidige inwoners en bedrijven gediend, maar het maakt Apeldoorn ook aantrekkelijk voor anderen. Vandaar dat in deze structuurvisie de focus ligt op die bijzondere kwaliteiten. Kwaliteiten die Apeldoorn tot Apeldoorn maken.

Met deze structuurvisie willen we inspelen op andere tijden. Dat betekent ook een ander type structuurvisie. Zo bevat deze structuurvisie geen exact programma en wordt ook niet elke vierkante meter van Apeldoorn ingekleurd. In paragraaf 1.3 gaan we hier verder op in.