Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

1.2 Andere gemeente

Mijn Apeldoorn

Uitnodigen

Een structuurvisie is bij uitstek geschikt om onze ambities op het gebied van de ruimtelijke ontwikkeling voor de lange termijn op papier te zetten. Maar dat wil nog niet zeggen dat we al die ambities ook zelf kunnen of willen realiseren. Daarvoor is partnerschap nodig. We zetten erop in de ambities uit deze structuurvisie samen met anderen te realiseren. Daarvoor nodigen we iedereen uit die een bijdrage aan de kwaliteit en ontwikkeling van Apeldoorn wil leveren.

Ruimte bieden

Als je uitnodigt moet je ook ruimte bieden aan de opvattingen en inzichten van anderen. Helderheid over wat wij als gemeente belangrijk vinden, gaat daarom samen met het uitgangspunt dat de beste kwaliteit ontstaat in de wisselwerking tussen partijen. Dat kunnen (samenwerkende) inwoners zijn, maatschappelijke organisaties en/of marktpartijen. Partijen die zich willen binden aan Apeldoorn. We bieden ruimte, maar doen tegelijkertijd een beroep op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van partijen als het gaat om een bijdrage aan de kwaliteit van Apeldoorn. Het gesprek hierover gaan we open in, zonder dat wij van tevoren de oplossing al vastgelegd hebben. Dat vraagt vertrouwen.

Inspireren

Natuurlijk hebben wij ook doelen en ideeën voor Apeldoorn. Die zullen we vooral inbrengen als inspiratie voor kwaliteit. Door duidelijk te zijn over onze eigen inspiratiebron: de (gebieds)eigen kwaliteiten van Apeldoorn. Samen met de bestaande wet en regelgeving is dat ons vertrekpunt voor samenwerking met initiatiefnemers. Binnen de bestaande wet en regelgeving verschuiven we de focus van 'wat mogen we' naar 'wat willen en wat kunnen we'.