Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

2.1 Het beste van twee werelden

Mijn Apeldoorn

Stedelijke kwaliteiten

Met ruim 157.000 inwoners is Apeldoorn de elfde gemeente van Nederland en de grootste gemeente in de regio Stedendriehoek. Via de A1 en per spoor is de stad goed verbonden met Twente, de Randstad en het Oost-Europese achterland. En via de A50 eveneens met de regio’s Zwolle/Kampen en Arnhem/Nijmegen. In economisch opzicht behoort de Stedendriehoek tot de zogenoemde BOOM-regio’s (bureau Louter). Dat zijn goed ontsloten regio’s, op enige afstand van de Randstad, die beschikken over een eigen brede en robuuste economie. De economie van de Stedendriehoek - en daarmee ook die van Apeldoorn - past in dat beeld. De Apeldoornse economie biedt werkgelegenheid aan inwoners van de Stedendriehoek, de Veluwe, de regio Arnhem/Nijmegen en Oost-Nederland.

Landschappelijke kwaliteiten

Het westelijke deel van de gemeente Apeldoorn ligt op de hoge stuwwal van de Veluwe, het oostelijke in de natte laagte van de IJsselvallei. De stad en de meeste dorpen liggen onderaan de helling van de stuwwal in het gevarieerde overgangsgebied tussen de twee landschappen. Vanwege de aantrekkelijke omgeving en de goede ontsluiting zijn de Apeldoornse woongebieden al tientallen jaren erg in trek bij gezinnen uit de Randstad. Apeldoorn wordt daarom gerekend tot het zogenaamde ‘Mid-size Utopia’ (bureau Zandbelt en Van den Berg). Mid-size Utopia bestaat uit de kring van stedelijke regio’s rondom de Randstad, die het in economisch opzicht en qua groei van de bevolking goed doen. Met het toenemen van de mobiliteit zijn deze regio’s uitgegroeid doordat ze het hoogste woonideaal van de Nederlander in huis hebben: de voordelen van wonen in een stad gecombineerd met de kwaliteiten van leven in een buitengebied.

Onderscheidend

Apeldoorn onderscheidt zich duidelijk van andere steden in Mid-size Utopia. Bijvoorbeeld doordat het zowel dorpse als hoogstedelijke kenmerken heeft, met zowel moderne als historische kenmerken. Maar ook doordat Apeldoorn een veelzijdige en solide economie koppelt aan een relatief groot innovatief vermogen. En natuurlijk doordat het ligt in het meest aantrekkelijke landschap van Nederland.

De kracht van Apeldoorn ligt in combinaties van kwaliteiten, die telkens het beste van twee werelden in zich weten te verenigen.