Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

2.5 Bereikbaar én nabij

Mijn Apeldoorn

(Inter)nationaal bereikbaar

De goede (inter)nationale bereikbaarheid is een belangrijke kracht van Apeldoorn. Vanuit Apeldoorn zijn grootstedelijke centra in de Randstad goed bereikbaar, evenals de middelgrote steden Zwolle, Arnhem, Deventer en Enschede. Dat maakt Apeldoorn als woongemeente aantrekkelijk. Maar ook economisch is de centrale ligging van Apeldoorn een belangrijke kwaliteit.

Al in de negentiende eeuw betekende de verharding van zandwegen, de aanleg van het Apeldoorns Kanaal en de spoorverbindingen met de Randstad en Oost-Nederland een flinke duw in de rug voor de economie van de stad. Na de voltooiing van de A1 en A50 in de jaren zeventig van de vorige eeuw nam de ontwikkeling van Apeldoorn als werkstad een nog grotere vlucht. In economisch opzicht is Apeldoorn vooral een autostad, misschien ook wel omdat het openbare vervoer op Zwolle en Arnhem ontbrekende schakels zijn in de hoogwaardige (inter)nationale railinfrastructuur. De treinverbinding in oost-west richting is goed. De grootschalige bedrijventerreinen in Apeldoorn worden vooral ontsloten door de snelwegen A1 en A50 en de vele grote kantoorcomplexen door ruim geprofileerde stedelijke radialen. Een stedelijke verkeersring draagt de interne bereikbaarheid van de stad Apeldoorn.

Voorzieningen om de hoek

Een goede aansluiting op de wereld van grote (inter)nationale netwerken en stedelijke regio’s wordt in Apeldoorn gecombineerd met een opvallend fijnmazig aanbod aan voorzieningen in de directe leefomgeving. Zo zijn basisscholen, winkelvoorzieningen, apotheken en gezondheidscentra tot op buurtniveau aanwezig. Middelbaar onderwijs is georganiseerd op het niveau van grotere stadsdelen en sportvelden en sportzalen op het niveau van de wijken. Opvallend is het aantal goed uitgeruste wijkwinkelcentra: Anklaar, Hart van Zuid en De Eglantier. Het zijn echter vooral de vele kleinere winkelgebieden die zeer kenmerkend zijn. Maar liefst vijftien telt de stad Apeldoorn er. Het aanbod in deze kleine winkelgebieden bestaat overwegend uit een of meer winkels voor dagelijkse artikelen. Het winkelaanbod in de wijken en buurten scoort als rapportcijfer gemiddeld een 7,7. De koopkrachtbinding ligt gemiddeld op 96%. En dat is hoog, zelfs voor een sector als dagelijkse artikelen.

In de grotere dorpen binnen de gemeente stijgt het winkelaanbod en de variatie ervan uit boven dat van vergelijkbare dorpen elders in Nederland. Dat heeft alles te maken met het extra draagvlak dat het toerisme oplevert voor de middenstand. Het aanbod in Uddel en Hoenderloo bestaat in hoofdzaak uit winkels voor dagelijkse voorzieningen. Beekbergen, Klarenbeek en Loenen kennen daarnaast ook een relatief groot aanbod aan winkels voor niet-dagelijkse artikelen.

   • Voorzieningen om de hoekBekijk een grotere versie