Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

3.1 Buitenstad Apeldoorn

Mijn Apeldoorn

Eén concept

Vele decennia van suburbanisatie op de Veluwe hebben Apeldoorn tot een gemeente gemaakt met een uniek profiel. Een profiel waarin de voordelen van wonen in (of nabij) een moderne stad samenkomen met de geneugten van leven in (of nabij) een hoogwaardig buitengebied. Apeldoorn is stad, dorp, landschap en platteland tegelijk. Met een solide economie en een veelzijdig aanbod aan werkgelegenheid. Apeldoorn is ‘buiten’ maar ook ‘stad’. Een Buitenstad dus, met een prachtige mix van kwaliteiten die hun waarde al lang bewezen hebben. Die kwaliteiten zijn het meer dan waard om te versterken en uit te bouwen. Dat is waar deze structuurvisie op inzet.

Vier ambities

Het concept van de Buitenstad zet de eigen kwaliteit van Apeldoorn centraal.

We hebben vier ambities geformuleerd, die aansluiten bij die onderwerpen waarop Apeldoorn al sinds jaar en dag een sterke positie inneemt. Daarin willen we nog beter worden. Daarom spreken we ook van ‘eerlijke’ ambities.

  • Onze eerste ambitie is het op kwaliteit houden van het leef comfort dat Apeldoorn zo aantrekkelijk maakt voor met name gezinnen. Ruim, groen en veilig wonen en verplaatsen gaan daarbij samen met veel voorzieningen in de nabijheid.
  • De tweede ambitie richt zich op het versterken van de positie van ons toplandschap als drager voor toerisme, recreatie en landbouw.
  • De kracht van de Apeldoornse economie bestaat in hoge mate uit zijn veelzijdigheid. Het versterken daarvan vormt de derde ambitie. Een gedifferentieerd aanbod aan bedrijvenlocaties en goede (inter)nationale bereikbaarheid zijn hiervoor belangrijk.
  • Onze vierde ambitie is verbonden met de eerste drie: locale duurzaamheid. Duurzaamheid moet deel uitmaken van alle ontwikkelingen in de gemeente. Daarbij zetten we onder meer in op het (her)gebruik van ter plaatse aanwezige materialen en hulpbronnen.