Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

II. uitvoeringsprogramma 1.0

Mijn Apeldoorn

Dit Uitvoeringsprogramma 1.0 geeft een eerste aanzet voor de projecten die wij van groot belang vinden voor de kwaliteit van Apeldoorn. Het is de groslijst voor de onderbouwing van het kostenverhaal. Zie daarvoor paragraaf 5.2. In de gemeentelijke meerjarenbegroting wordt dit programma jaarlijks geactualiseerd. Vandaar de toevoeging ‘1.0’.