Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Tijdelijke opvang Christiaan GeurtswegMijn Apeldoorn

In het derde kwartaal van 2018 vraagt het COA het college van burgemeester en wethouders op korte termijn medewerking te verlenen aan acute extra opvang van asielzoekers. Concreet gaat het over de tijdelijke opvang van maximaal 400 asielzoekers in het voormalige UWV-pand aan de Christiaan Geurtsweg, voor een periode van één tot circa anderhalf jaar. Het college besluit aan dit verzoek mee te werken.

Waarom is tijdelijke opvang nodig?

De extra opvangplekken zijn nodig omdat asielzoekers momenteel langer verblijven in de reguliere opvang. Asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen, moeten langer wachten op een woning als gevolg van de krapte op de woningmarkt. De doorlooptijd voor asielaanvragen is langer dan gewenst. Ook is het aantal asielaanvragen sinds de zomer van 2018 licht gestegen.

Waarom het pand aan de Christiaan Geurtsweg?

Het COA heeft het pand aan de Christiaan Geurtsweg in 2016 kortstondig gehuurd en destijds verbouwd voor tijdelijke opvang. Het pand is toen op het laatste moment niet in gebruik genomen, onder invloed van internationale ontwikkelingen in het vluchtelingenbeleid. Omdat het pand nog steeds leeg staat en de voorzieningen nog grotendeels in tact zijn, is het in korte tijd operationeel te maken. De tijdelijke opvang aan de Christiaan Geurtsweg gaat in principe weer dicht als het AZC aan de Deventerstraat in gebruik wordt genomen. De eerste bewoners zijn in januari 2019 gearriveerd. In maart 2019 is deze locatie volledig bezet.