Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Ontwerpnotitie UgchelsegrenswegDe Ugchelsegrensweg tussen de Europaweg en de Brouwersmolenweg heeft in de huidige situatie kenmerken die ongewenst zijn voor de verkeersveiligheid.

Mijn Apeldoorn

De weg is breed waardoor er hard wordt gereden. Ook ontbreekt er een voetpad. Doordat langs de weg en in de omgeving (Veldekster) steeds meer woningen komen, is het nodig om de straat veiliger te maken. We grijpen het noodzakelijke onderhoud aan om ‘werk met werk te maken’. 

Bekijk de tekening.

  • We maken de hele Ugchelsegrensweg 30 km/h. Het 30 km/h bord staat nu vlak voor de Brouwersmolenweg en verhuist naar de grens van de bebouwde kom bij de Europaweg. 
  • De weginrichting passen we aan. Het deel tussen de Europaweg en de Brouwersmolenweg, dat nu erg breed is, versmallen we naar 5,5 meter. Dit is vergelijkbaar met de breedte van het deel nabij de Ugchelseweg. De weg is dan over de hele lengte straks ongeveer even breed.
  • Op het deel tussen Europaweg en de Evert Roelofsenlaan wordt een voetpad aangebracht aan de zuidkant (oneven nummers). Dan heeft de hele Ugchelsegrensweg straks een voetpad aan de zuidzijde. 
  • Bij de aansluiting van het fietspad uit Veldekster komt een verkeersplateau. Het huidige verkeersplateau bij de Brouwersmolenweg wordt steiler zodat het meer 30 km/h afdwingt. Tussen de plateaus maken we ook een drempel. 
  • Het deel tussen de Brouwersmolenweg en de Ugchelseweg is al 30 km/h en al jaren geleden als zodanig ingericht. We heffen de rode suggestiestroken op. Door de verandering van de inrichting is het niet meer nodig de fietser een eigen plek te geven. 
  • Snelheidsremmers worden zoveel mogelijk als plateaus uitgevoerd (dat wil zeggen dat het hele kruispunt verhoogd ligt, zoals nu al het geval is bij de Brouwersmolenweg en de Zuster Klijnstralaan). Op de tekening kunt u zien waar de plateaus komen.