Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Veiligheid

De gemeente werkt samen met burgers, de politie, de brandweer en het Openbaar Ministerie aan veiligheid. Ook vele zorg- en welzijnsinstellingen dragen hieraan bij. Informatie over dit onderwerp vindt u hier.

Mijn Apeldoorn

Een ramp

Stadstoezicht

Woonomgeving

Camera's

Natuurbrand

Veilig vliegen met drones

De populariteit van ‘drones’ is sterk gegroeid. Ze zijn steeds vaker te zien in het luchtruim. Vliegen met deze kleine onbemande vliegtuigen of helikopters is leuk en biedt talloze mogelijkheden. Om het vliegen met drones voor iedereen veilig te laten verlopen zijn er wel regels en die gelden voor iedereen. Zelfs met een kleine speelgoed drone ben je ‘gebruiker van het luchtruim’ en gelden de luchtverkeersregels.

Op veilige afstand

Een belangrijke regel is dat je met een drone niet boven groepen mensen of aaneengesloten bebouwing, (spoor)wegen of andere bouwwerken mag vliegen. Dus ook niet boven een leuk evenement. Ook mag je niet hoger dan 120 meter boven de grond. Omdat drones een risico vormen voor andere luchtvaartuigen, zoals blus- en traumahelikopters, moet je je drone direct aan de grond zetten als er een ander luchtvaartuig aankomt. Ook is het verboden om in de buurt van luchthavens zoals Teuge of Deelen, of andere ‘no fly zones’, te komen. Filmen en fotograferen met een drone mag, mits je de privacy van anderen respecteert. Dus niet in tuinen of boven afgesloten (bedrijven-) terreinen. Vraag dan ALTIJD eerst toestemming van de eigenaar.

Handhaving

Handhaving van de regels voor het vliegen met drones ligt bij de politie. Voor het niet naleven van de regels kan een boete worden gegeven en kan de drone in beslag worden genomen.

De voornaamste regels voor veilig vliegen met drones op een rijtje

  • Check of je voldoende verzekerd bent (WA-verzekering)
  • Controleer je drone voor elke vlucht
  • Vlieg niet boven mensen, (spoor)wegen, gebouwen en andere bouwwerken
  • Houd je drone altijd goed in zicht
  • Vlieg alleen bij daglicht
  • Houd afstand van en verleen voorrang aan alle andere luchtvaartuigen
  • Vlieg niet hoger dan 120 meter boven de grond of het water
  • Blijf uit de buurt van alle luchthavens (klein en groot) en andere no fly zones (zoals aanvliegroutes Schiphol en militaire laagvliegzones)
  • Filmen en fotograferen mag, maar respecteer ieders privacy

Commercieel gebruik van drones

Voor het beroepsmatig vliegen met drones, bijvoorbeeld om in opdracht foto’s te maken of om inspecties te doen heb je een certificaat nodig. Meer informatie daarover en over veilig vliegen met drones is te vinden op www.rijksoverheid.nl/drones.

Integraal Veiligheidsplan Apeldoorn 2019-2022

Wet Bibob