Ga naar de homepage

Verdeling subsidie publieksevenementen bekend

09-03-2018

De evenementenkalender van Apeldoorn is in 2018 weer rijk gevuld met zo'n 450 evenementen.

Mijn Apeldoorn

41 van deze evenementen hebben een beroep gedaan op de subsidieregeling voor zogeheten 'publieksevenementen'. Daarvan konden er 33 (deels) worden gehonoreerd.

Wethouder Nathan Stukker is blij met het resultaat: "Of je hier nu woont, werkt of op bezoek komt, Apeldoorn trakteert je ook in 2018 weer op een groot aanbod van mooie, aansprekende evenementen. Zij zijn ons visitekaartje."

In totaal vroegen de 41 evenementen voor € 603.690,- aan evenementensubsidie aan. Het voor 2018 voor publieksevenementen beschikbare bedrag van € 321.424,- is volledig over de 33 gehonoreerde aanvragen verdeeld. Voor een aantal evenementen dat niet in aanmerking kwam voor de subsidie, wordt nog gekeken of zij in aanmerking komen voor andere budgetten.

Publieksevenementen zijn evenementen die bijdragen aan de strategische doelen van de gemeente Apeldoorn, zoals de comfortabele gezinsstad. Daarnaast zorgen ze voor een evenwichtige evenementenkalender die door het jaar heen met een gevarieerd aanbod verschillende doelgroepen en locaties bedient.

De beoordeling van de subsidieaanvragen en de advisering aan de gemeente, is gedaan door Apeldoorn Marketing. Daarbij is gebruik gemaakt van een door de gemeenteraad vastgestelde matrix met toetsingscriteria en een afstemmingsoverleg met vertegenwoordigers uit verschillende sectoren.

Kijk voor de verdeling van de subsidie op de webpagina www.apeldoorn.nl/evenementensubsidie.