Ga naar de homepage

Waarschuwing voor botulisme

06-08-2018 15.00 uur

Er zijn afgelopen weekend bij de vijvers aan de Goeman Borgesiusstraat/Abraham Kuyperstraat en Talmastraat in Apeldoorn dode en verzwakte zwanen en eenden aangetroffen. Waarschijnlijk zijn de eenden besmet geraakt met de botulismebacterie. Gemeente en waterschap adviseren contact met het water te vermijden. Probeer ook te voorkomen dat huisdieren in contact komen met het water of uit de vijver drinken.

Mijn Apeldoorn

Botulisme

Iedere zomer komen er gevallen van botulisme voor, een vergiftiging die dodelijk kan zijn voor watervogels, maar ook voor andere dieren. Botulisme doet zich bij warm weer vooral voor in ondiepe watergangen. De temperatuur van het water loopt dan al snel op tot boven de 20° celsius, waarbij de botulismebacterie actief wordt. Het gif van deze bacterie werkt verlammend op de spieren van vissen en watervogels. Kadavers van deze dieren zijn vervolgens weer een bron van besmetting.

Daarom is het belangrijk dode dieren zo snel mogelijk te laten opruimen. Doe dat niet zelf, maar bel de gemeente (tel.: 14 055) of het waterschap (tel.: 055-5272 272). Raak de kadavers niet aan en begraaf ze ook niet. Medewerkers van de gemeente of het waterschap zorgen voor een snelle verwijdering van zieke en dode vissen en watervogels.

Meer informatie over botulisme is te vinden op de website van Waterschap Vallei en Veluwe, www.vallei-veluwe.nl