Ga naar de homepage

Waarschuwing voor botulisme en blauwalg

06-07-2018 15.00 uur

Er zijn vandaag bij de vijver aan de Ruys de Beerenbrouckstraat in Apeldoorn twee dode eenden aangetroffen en twee eenden met verlammingsverschijnselen meegenomen door de dierenambulance. Waarschijnlijk zijn de eenden besmet geraakt met de botulismebacterie. Gemeente en waterschap adviseren contact met het water te vermijden en probeer ook te voorkomen dat huisdieren in contact komen met het water of uit de vijver drinken.

Mijn Apeldoorn

Botulisme

Iedere zomer komen er gevallen van botulisme voor, een vergiftiging die dodelijk kan zijn voor watervogels, maar ook voor andere dieren. Botulisme doet zich bij warm weer vooral voor in ondiepe watergangen. De temperatuur van het water loopt dan al snel op tot boven de 20° celsius, waarbij de botulismebacterie actief wordt. Het gif van deze bacterie werkt verlammend op de spieren van vissen en watervogels. Kadavers van deze dieren zijn vervolgens weer een bron van besmetting.

Daarom is het belangrijk dode dieren zo snel mogelijk te laten opruimen. Doe dat niet zelf, maar bel de gemeente (tel.: 14 055) of het waterschap (tel.: 055-5272 272). Raak de kadavers niet aan en begraaf ze ook niet. Medewerkers van de gemeente of het waterschap zorgen voor een snelle verwijdering van zieke en dode vissen en watervogels.

Blauwalg

Half juni werd in dezelfde vijver blauwalg in het water aangetroffen. Blauwalgen ontstaan door zogeheten cyanobacteriën die in stilstaand water naar het licht groeien bij hoge temperaturen in voedselrijk water.

Mensen die in contact komen met het water kunnen huiduitslag en maag- en darmproblemen krijgen. Dat kan gebeuren bij het inslikken van water of als men via de huid of ogen in contact komt met de blauwalgen. Voor mensen die toch in aanraking komen met het water is het voldoende om daarna goed te douchen.

Kleine kinderen zijn kwetsbaarder, omdat zij vaak relatief meer water binnenkrijgen dan volwassenen. Dieren die het water drinken, kunnen ernstig ziek worden of er zelfs aan overlijden. Bij honden die ziek worden is het verstandig om bij een bezoek aan de dierenarts te melden dat het dier met blauwalgen in aanraking is geweest.


Meer informatie over blauwalg en botulisme is te vinden op de website van Waterschap Vallei en Veluwe, www.vallei-veluwe.nl