Wat zoekt u:

Wethouder Detlev Cziesso

Detlev Cziesso is wethouder sinds 2012. In het huidige college is hij 5e locoburgemeester.

Persoonlijk:

 • D.H. Cziesso
 • Geboren 23 april 1961
 • Gehuwd
 • Woont in Apeldoorn
 • Werkervaring: Directeur Screentec b.v. (zeefdrukramen voor industriële zeefdruk en zeefdrukmaterialen) en Directeur Groot Aandeelhouder van RDC Holding b.v.
 • Politieke ervaring: fractievertegenwoordiger en raadslid voor GroenLinks.

Portefeuille:

 • Financiën en Belastingen
 • Kunst en Cultuur
 • Beheer en Onderhoud
 • Publieke dienstverlening
 • Informatievoorziening
 • Bedrijfsvoering (waaronder aanbestedingsbeleid)
 • Projecten: Kanaalzone
 • Stadsdeel: Zuidoost (inclusief Eglantier en Voorwaarts)

Contact:

U kunt Detlev Cziesso bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente Apeldoorn 14 055 of vul het contactformulier van de wethouder in.

Nevenfuncties:

Alle nevenfuncties van Detlev Cziesso zijn onbezoldigd.

 • Als wethouder:
  • Lid van het dagelijks bestuur van het Centrum voor Onderzoek van de Economie voor de Lagere Overheden (COELO) (2 dagdelen per jaar)
  • Lid van de G32 pijler Financiën (ongeveer 2 dagen per maand)
  • Lid van de VNG commissie Financiën (ongeveer 2 dagen per maand)
  • Lid van dagelijks bestuur Tribuut
  • Lid Bestuurlijke Stuurgroep Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (GPKL) (4x per jaar een halve dag) 
 • Niet functie gebonden nevenfuncties:
  • Aandeelhouder van RDC Holding b.v. (12 dagdelen per jaar)
  • Voorzitter Reumapatiëntenvereniging Apeldoorn e.o (24 dagdelen per jaar)
  • Voorzitter Stichting Fractieassistenten Groen Links (1 uur per maand)

Vervanging

Bij verhindering wordt wethouder Cziesso door één van de andere wethouders vervangen.

Voor wat betreft:

 • Financiën en Belastingen door wethouder Kruithof
 • Kunst en Cultuur door wethouder Sandmann
 • Beheer en Onderhoud door wethouder Kruithof
 • Regeldruk/publieke dienstverlening door wethouder Bloem
 • Informatievoorziening en bedrijfsvoering door wethouder Bloem
 • Kanaalzone door wethouder Stukker
 • Zuidoost, Eglantier en Voorwaarts door wethouder Bloem