Ga naar de homepage

Wethouder Jeroen Joon: ‘Apeldoorn IT-congres van groot belang’

01-11-2018

Op donderdag 15 november vindt op Zwitsal het Apeldoorn IT-congres plaats, met als thema ‘digitale transformatie’. Hoe kijkt verantwoordelijk wethouder Jeroen Joon naar dit congres en het belang hiervan voor Apeldoorn?

Mijn Apeldoorn

“In Apeldoorn hebben we een bovengemiddeld percentage IT’ers, namelijk 7% waar het landelijk gemiddelde 5% is”, aldus Joon. “Dit biedt kansen met betrekking tot het middelbaar en hoger onderwijs, maar ook voor de aantrekkelijkheid van de gemeente Apeldoorn voor innovatieve ondernemers. De ontwikkeling van innovatieve hotspots in onderwijs en bedrijfsleven hoort daarbij, en ook een dekkend 5G-netwerk met mooie toepassingen. Met het platform Apeldoorn IT hebben we hierin een goede gesprekspartner.”

Smart City

Jeroen Joon kent en onderkent dan ook de meerwaarde van het IT-platform: “Dankzij Apeldoorn IT hebben wij als een van de weinige gemeenten in Europa een dekkend en open Lora-netwerk (Long Range, Low Power). Dit levert een grote bijdrage aan het bereiken van onze Smart City-doelstellingen. En wat het platform ook heeft bereikt, is dat we nu dit congres hebben waar ruim vijfhonderd mensen op afkomen. Ik vind het een schoolvoorbeeld van samenwerking.”

Digitale transformatie

Joon hoopt dat dit congres een basis is om zaken op het vlak van digitale transformatie verder samen uit te werken, dat er goede gesprekken plaatsvinden en dat partijen elkaar vinden. Zodat er op die manier een nieuwe impuls aan innovatie kan worden gegeven. “Als gemeente willen we Apeldoorn als IT-stad op de kaart zetten. Mede door alles uit de kast te trekken om zoveel mogelijk relevant hoger onderwijs in welke vorm dan ook naar Apeldoorn te halen. Ook de ontwikkeling van 5G kan hier een rol in spelen. Kennis die in het onderwijs wordt opgedaan, moet worden uitgewisseld met het bedrijfsleven. Daarna moeten we ervoor zorgen dat die kennis ook in Apeldoorn blijft!”

Nog deelnemen?

Er is nog een aantal (gratis) kaarten beschikbaar voor het Apeldoorn IT-congres op 15 november. Kijk op www.apeldoorn-it.nl voor meer informatie over het programma.