Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Wethouder Mark Sandmann

Mark Sandmann is wethouder sinds 9 juli 2015. In het huidige college is hij 4e locoburgemeester.

Mijn Apeldoorn

Persoonlijk:

 • M.J.P. Sandmann
 • Geboren 10 april 1983
 • Samenwonend, 1 kind
 • Woont in Apeldoorn
 • Werkervaring: kok in Hotel de Roskam in Rheden
 • Partij: D66
 • Politieke ervaring: raadslid D66, lid gemeentelijke enquêtecommissie Grondbedrijf, voorzitter werkgroep Monitoring drie Decentralisaties, lid Algemeen Bestuur Felua (SW bedrijf).

Programma:

Duurzaamheid en Toeristisch Toplandschap

Portefeuille:

 • Recreatie en toerisme
 • Natuur en dierenwelzijn
 • Energietransitie
 • Afval en milieu
 • Activering en inkomen 
 • Erfgoed
 • Citymarketing
 • Projecten: Binnenstad en (verbouw) Huis van de Stad
 • Stadsdeel: Noordwest

Contact:

Wilt u contact opnemen? Vul het contactformulier van de wethouder in.

Nevenfuncties:

De nevenfuncties als wethouder zijn onbezoldigd.

 • Als wethouder
  • Vanuit G40:
   - Lid Fysieke Pijler / Energietransitie en Klimaatadaptatie
   - Lid Sociale Pijler / Sterke keten; participatie, leren, werken en ondernemen
   - Lid themagroep Asiel en Integratie 
  • Lid Dagelijks Bestuur OVIJ (10 uur per maand)
  • Vicevoorzitter van de Veluweboard (20 uur per maand)
  • Lid Veluwe Alliantie
  • Vanuit de VNG:
   - Plaatsvervangend lid Bestuurlijk Overleg Ministerie SZW en VNG
   - Lid commissie PSI (Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie)
   - Lid Taakgroep Arbeidsmarkt en Scholing (vanuit adviescommissie SER Energietransitie en Werkgelegenheid)
   - Lid Werkkamer (overlegorgaan tussen Sociale Partners en VNG i.r.t. Arbeidsmarktbeleid)
  • Vanuit de Cleantech Regio Stedendriehoek:
   - Lid P-beraad Duurzame Voedselkwaliteit
   - Lid P-beraad Economie en Arbeidsmarkt en Regionaal Programma Werklocaties Stedendriehoek
   - Lid P-beraad Energietransitie
   - Lid/vice-voorzitter Stuurgroep RES (Regionale Energiestrategie)
  • Lid/voorzitter FactorWerk (Regionaal Werkbedrijf)
  • Lid/voorzitter Werkbedrijf Lucrato
 • Niet functie gebonden nevenfuncties
  • Geen

Vervanging:

De vervanging van Wethouder Sandmann is als volgt geregeld:

 • Wethouder Cziesso vervangt voor het onderdeel Duurzaamheid (Afval en Milieu, Energietransitie en Natuur en Welzijn)
 • Wethouder Joon vervangt voor het onderdeel Toeristisch Toplandschap (Recreatie en Toerisme, Citymarketing en Erfgoed)
 • Wethouder Stukker vervangt voor het onderdeel Activering en Inkomen


 • Wethouder Mark Sandmann