Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Zonne-energie

20-10-2020

Apeldoorn is regionaal koploper zonnepanelen op daken. Veel particulieren, bedrijven en instellingen plaatsen zonnepanelen op hun dak.

Mijn Apeldoorn

Er is zelfs een Taskforce Zonne-energie in Apeldoorn actief, die bedrijven en instellingen helpt bij de ontwikkeling van zonne-energieprojecten. Maar zelfs als we alle daken in Apeldoorn vol leggen met zonnepanelen halen we de energiedoelstellingen nog niet. We moeten daarnaast ook veel energie besparen én er zijn ook zonneparken op land nodig, naast windmolens, biomassa-installaties, benutting van bodemenergie enzovoort. Het is dus niet of-of maar en-en: een mix aan duurzame energiebronnen is nodig.

In 2017 startten er op negen locaties proefprojecten voor de ontwikkeling van zonneparken. Voor vier van deze locaties verleende de gemeente in maart 2019 een vergunning. Na aanleg wekken deze vier zonneparken elektriciteit op voor ruim 12.000 huishoudens. Op basis van de ervaringen uit deze projecten stelt de gemeente in 2019 een afwegingskader voor Zonneparken op. Dit kader geeft meer duidelijkheid over de mogelijke locaties voor zonneparken en de spelregels waaronder die gerealiseerd mogen worden.

Meer informatie is te lezen op de pagina over zonneparken.