Ga naar de homepage

Zonnepark Zuidbroek in de steigers

08-02-2018 16.20 uur

De eerste werkzaamheden rond de aanleg van het Zonnepark langs de A50 bij Zuidbroek zijn van start gegaan. Vanaf dit voorjaar moet het zonnepark groene stroom leveren voor ongeveer 1100 huishoudens. Bewoners van de naastliggende wijk hebben de mogelijkheid gekregen om via crowdfunding in het park te investeren.

Mijn Apeldoorn

De gemeente besloot deze grond langs de A50 te verpachten voor de ontwikkeling van een zonnepark. De grond is voor de duur van 26 jaar beschikbaar gesteld voor dit ‘groene’ park. De bedrijven Over Morgen en Encon ontwikkelen het zonnepark.

Concrete resultaten

Wethouder Mark Sandmann is blij met het initiatief: “De transitie van fossiele naar duurzame energie is een van de grootste opgaven waar we voor staan. Nietsdoen is geen optie. Niet voor ons als gemeente Apeldoorn, niet voor het bedrijfsleven en niet voor andere betrokken partijen. Initiatieven zoals deze in Zuidbroek leiden tot mooie samenwerkingen én concrete resultaten die de energietransitie weer een stapje dichterbij brengen”.

Investeren in een ‘zonnefabriek’

Dit voorjaar moet het zonnepark klaar zijn. Het telt dan 11.088 zonnepanelen, die gezamenlijk jaarlijks circa 3600 MWh aan groene energie opwekken. Via crowdfunding is inmiddels 77% van het streefbedrag opgehaald voor deze ‘zonnefabriek’, maar investeren is nog altijd mogelijk. Meer informatie over de crowdfunding

Zonne-energie afnemen

Ook de voorinschrijving om zonne-energie van dit park te kunnen afnemen is al geopend, via energiecoöperatie deA. Lees meer