Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Aangepaste dienstverlening door coronavirus

17-03-2020

Het coronavirus vraagt van ons een andere manier van werken. Als gemeente Apeldoorn helpen we u online, telefonisch en waar noodzakelijk fysiek. De dienstverlening is daarom op de volgende manier georganiseerd.

Mijn Apeldoorn

Bestaande afspraak?

Heeft u een fysieke afspraak staan? Dan wordt deze indien mogelijk telefonisch afgehandeld. U krijgt hierover bericht. Krijgt u geen bericht, dan gaat de afspraak door. Als u klachten heeft zoals verkoudheid, hoesten, keelpijn en koorts, zeg uw afspraak dan af.

Nieuwe vraag?

Onze dienstverlening gaat waar mogelijk door, soms in een andere vorm. Heeft u in de komende periode de gemeente nodig? Kijk dan op www.apeldoorn.nl voor de digitale mogelijkheden. Veel producten en diensten kunt u online aanvragen, zoals u gewend bent. Ook kunt u bellen met 14 055. Samen kijken we dan hoe wij u het beste kunnen helpen.

Werk, inkomen, schulden en minimabeleid
Heeft u vragen rondom de bijstand, schuldhulpverlening, budgetbeheer, bewindvoering of bijzondere bijstand? De gemeente is bereikbaar. Kijk eerst of het antwoord op uw vraag hier te vinden is. Heeft u vragen rondom de bijstand, schuldhulpverlening, budgetbeheer, bewindvoering of bijzondere bijstand? De gemeente is bereikbaar. U kunt online een belafspraak maken. Is dit niet mogelijk dan kunt u bellen voor overleg met 14 055, kies in het keuzemenu voor 1.

Burgerzaken: zoveel mogelijk digitaal
We vragen u om producten zoveel mogelijk digitaal aan te vragen. Dat kan hier. Hetzelfde geldt voor het doorgeven van informatie, zoals bijvoorbeeld een verhuizing. Op dit moment kunt u alleen een afspraak maken als dat echt noodzakelijk is. Belt u in die gevallen 14 055 voor overleg, kies in het keuzemenu voor 2. Voor geboorte, huwelijk en overlijden belt u ook 14 055, kies in het keuzemenu voor 2.

Wmo
Heeft u vragen rondom de Wmo, bijvoorbeeld over zorg en ondersteuning, de gehandicaptenparkeerkaart (GPK) of ontmoetingsplekken? De gemeente is bereikbaar. Kijk eerst of het antwoord op uw vraag hier te vinden is. Voor vragen aan de Wmo belt u met 14 055, kies in het keuzemenu voor 3.

Meldingen openbare ruimte
U kunt gemakkelijk en snel online uw melding doen. Of bel met 14 055, kies in het keuzemenu voor 4.

Bouwen en verbouwen
Heeft u vragen rondom bouwen en verbouwen? De gemeente is bereikbaar. Kijk eerst of het antwoord op uw vraag hier te vinden is. Voor vragen aan het Omgevingsloket maakt u een belafspraak  Voor algemene informatie over bouwen en verbouwen belt u met 14 055, kies in het keuzemenu voor 5.

Opvoeden en opgroeien
Ook de dienstverlening van het CJG is aangepast. Kijk op de website van CJG Apeldoorn.  

Andere vragen?
Kijk op www.apeldoorn.nl. Of bel met 14 055, kies in het keuzemenu voor 6.