Apeldoorn investeert in armoedebestrijding, duurzaamheid en woningbouw

Het college van burgemeester en wethouders stelt aan de gemeenteraad voor om de komende jaren te investeren in onder andere armoedebestrijding, duurzaamheid, bedrijventerreinen, welzijn en woningbouw. Daarnaast stelt het college voor om de gemeentelijke woonlasten voor huishoudens en ondernemers eenmalig te verlagen met € 75,- . Door deze tegemoetkoming dalen de gemeentelijke woonlasten van Apeldoorners volgend jaar met gemiddeld 7 %.

Deze tegemoetkoming van € 75,- wordt betaald uit het geld dat de gemeente dit jaar gaat overhouden als gevolg van uitgestelde investeringen en een hogere uitkering van het Rijk. Wethouder financiën Henk van den Berge licht toe: “De gemeente heeft zich altijd gesteund gevoeld door ondernemers en inwoners toen wij krap bij kas zaten. Het voelt dan ook ongemakkelijk om als gemeente geld over te houden dit jaar, terwijl veel van onze inwoners moeite hebben om rond te komen.”

De wethouder benadrukt dat dit geld geen oplossing is voor de flinke kostenstijging waarmee inwoners en bedrijven worden geconfronteerd. “Wij begrijpen ook dat als de energierekening verviervoudigd is, dit geld de problemen niet oplost. Toch vonden wij wel dat we iets moesten doen richting alle inwoners en ondernemers om ze toch een klein beetje tegemoet te komen. Immers raakt deze inflatie iedereen.”

Inflatie

Naast deze eenmalige tegemoetkoming, maakt de gemeente ook geld vrij voor armoedebestrijding, welzijn, duurzaamheid en preventie op bijvoorbeeld het gebied van gezondheid. Zo stelt het college voor extra geld uit te trekken om mensen met een laag inkomen te helpen bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Ook trekt het college miljoenen uit voor een armoede-aanvalsplan. Op deze manier wil het college de mensen helpen die dat nodig hebben.

De gemeente zelf krijgt ook te maken met de gevolgen van de stijgende prijzen. “Denk alleen al aan de energiekosten, de materialen die we nodig hebben en alle andere uitgaven die we doen. Bijna alles wordt duurder en daar moeten we rekening mee houden als gemeente. Wij hebben daarom ook een bedrag gereserveerd in de begroting om deze stijgende kosten op te vangen.”

Apeldoorn 2030 en verder

Begroten is ook vooruitkijken. Het college stelt voor om in deze begroting geld te reserveren voor Apeldoorn 2030 en verder. “We hebben een grote ambitie als het gaat om woningbouw. En daar hoort ook bij dat er gezorgd wordt voor de natuur, er voldoende ruimte is voor bedrijven, nieuwe infrastructuur en andere voorzieningen zoals speelplaatsen. Dat kost veel geld en in deze begroting trekken we dan ook de portemonnee”, blikt Van den Berge vooruit.

Financieel gezond

De reden dat de gemeente nu kan investeren, komt vooral doordat er eenmalig geld is. Zo konden veel investeringen niet doorgaan vanwege onder andere personeelstekorten. Het is de komende jaren afwachten wat de gevolgen zijn van de plannen van het kabinet voor de gemeentelijke begroting. De zorgen als het gaat om uitgaven die elk jaar terugkomen blijven. Met name als het gaat om het jaar 2026 en verder. Dat komt omdat gemeenten vanaf dat jaar minder geld krijgen van het Rijk.  “Na jaren staan we er nu financieel goed voor. Het is aan ons de taak om dat ook zo te houden ondanks alle onzekerheden. Niemand wil terug naar de tijden van forse bezuinigen. We blijven daarom kritisch op onze uitgaven. Zeker met het oog op 2026 en verder.”

Brede welvaart

Het coalitieakkoord is gebouwd op de principes van de brede welvaart, waarbij gekeken wordt naar alles wat van invloed is op het welzijn van inwoners. Met deze begroting wordt invulling gegeven aan de acties en doelstellingen uit het coalitieakkoord. De wethouder kijkt dan ook uit naar de bespreking met de raad. “Wij denken dat we met deze begroting een goede mix gevonden hebben tussen het helpen van onze inwoners in het hier en nu en investeringen in de gemeente van morgen. Dat had niet gekund zonder de hulp van inwoners, bedrijven en partners die ons de laatste jaren geholpen hebben om financieel gezond te worden.”

Bekijk de meerjarenbegroting 2023-2026

Uw Reactie
Uw Reactie