Actie in Apeldoorn was het startschot van een landelijke actie. Fotograaf: Gemeente Apeldoorn

Gemeente Apeldoorn tekent petitie FNV bij startschot van landelijke actie sociale werkbedrijven

Donderdagavond 26 januari heeft wethouder Biharie namens het Apeldoornse college een petitie getekend van de FNV over verhoging van alle lonen in de cao SW (collectieve cao voor sociale werkvoorziening) en de cao ‘Aan de slag’ (voor mensen met een arbeidsbeperking). Sunita Biharie is naast wethouder werk & inkomen ook voorzitter van werkbedrijf Lucrato. De actie in Apeldoorn was het startschot van een landelijke actie en werd bijgewoond door een grote groep werknemers die onder beide cao’s vallen.

De FNV wil de lonen met terugwerkende kracht per 1 januari met 10% verhogen en wil ook verhoging van de reiskostenvergoeding. Wethouder Biharie: “Het is eigenlijk heel simpel, werk moet lonen! Dat hebben wij in Apeldoorn ook nadrukkelijk in ons coalitieakkoord opgenomen. Zeker in deze tijden waarin ook veel werkenden geldzorgen hebben is dit een doelgroep die niet vergeten mag worden. Zij hebben misschien de indicatie ‘beschut werk’ maar doen vaak hetzelfde werk als een ander en zijn ook net zo belangrijk.”

Meer geld nodig van het Rijk

Gemeenten krijgen van het Rijk geld om deze lonen te betalen, maar krijgen dus niet genoeg, vindt de FNV en ook Apeldoorn. Er moet van het rijk structureel meer geld bij. Wethouder Biharie heeft met het tekenen van de petitie aangegeven dat ze zich hier hard voor wil maken: “We geven als overheid allerlei ondersteuning aan mensen om ze te helpen, denk aan de energietoeslag en de bijzondere bijstand. Dit noemen we ook wel het uitdelen van vissen, en is óók hard nodig. Maar wat nog veel belangrijker is, is dat mensen zelf de hengel in handen krijgen waarmee ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. En zelf genoeg geld hebben voor hun energie, boodschappen, zorgverzekering, kleding, sporten en ga zo maar door.”

“Er ís een sociaal akkoord, we roepen het Rijk nu ook op deze na te leven en over de brug te komen. Het kan niet zo zijn dat deze rekening op het bordje van de gemeenten komt te liggen, waardoor andere voorzieningen en vormen van ondersteuning onder druk zouden kunnen komen te staan.”

Uw Reactie
Uw Reactie