Nieuwe afspraak aanpak ernstige overlast
Gemeente, politie en woningbouwcorporaties hebben een convenant opgesteld waardoor meer informatie uitgewisseld mag worden. Hiermee moet het aanpakken en laten beëindigen van ernstige burenoverlast soepeler verlopen. Fotograaf: Peter Lous

Nieuwe afspraken aanpak ernstige overlast in Apeldoorn van kracht

Het aanpakken en laten beëindigen van ernstige burenoverlast vraagt om een goede samenwerking tussen bewoners, woningbouw, politie en gemeente. Ook zorgpartijen kunnen een goede rol vervullen. Wetten en regels op het gebied van privacy maken de aanpak lastig. Daarom hebben in Apeldoorn de gemeente, politie en woningbouwcorporaties een convenant opgesteld waardoor meer informatie uitgewisseld mag worden. Dat is uiteraard aan strenge regels verbonden en zorgvuldigheid staat voorop.

Burgemeester Ton Heerts: “We zijn blij dat we nu nog beter dan voorheen van elkaars mogelijkheden gebruik kunnen maken. Als alles is gedaan om een overlastsituatie te beëindigen, zonder resultaat, dan kan er nu sneller worden doorgepakt. De gemeente kan bijvoorbeeld een bestuurlijke gedragsaanwijzing opleggen. En de informatie uit het politiedossier is te benutten in een rechtszaak.”   

Teamchef Smit is blij dat binnen de politie een wijziging is gekomen in de uitleg van de wet. “De Wet op de politiegegevens heeft een ruimere interpretatie gekregen waardoor we beter kunnen samenwerken met de corporaties. Met dit convenant leggen we vast in welke gevallen we wat kunnen delen. Hierdoor is de taak van de politie duidelijk en versterken we onze samenwerking met elkaar.’

Arjen Jongstra, directeur van Ons Huis mede namens de andere Apeldoornse corporaties: “Wat zijn we blij met deze afspraken. Als partners heb je elkaar hard nodig om bepaalde problemen aan te pakken. Niemand kan het in zijn eentje oplossen. Deze nieuwe werkafspraken gaan daarbij zeker helpen.”

Voor huurders is de woningbouwcorporatie nog steeds het eerste aanspreekpunt bij overlast. Voor ernstige (geluids)overlast waarbij direct hulp nodig is kun je de politie bellen. De medewerking van huurders aan het opbouwen van een dossier is ook onmisbaar. Informatie die iemand deelt met de corporatie, wordt alleen doorgezet naar de gemeente als de melder hier toestemming voor heeft gegeven.

“We begrijpen het ongeduld en ongenoegen van huurders die ernstige overlast ondervinden. Een snelle oplossing is er echter niet altijd. Het is daardoor van belang dat de organisaties zo goed mogelijk samenwerken en alle ruimte gebruiken die binnen wet en regelgeving te vinden is.”, aldus Ton Heerts.

Uw Reactie
Uw Reactie