In het Klimaatcafé gaan we met u aan de slag om onze omgeving klimaatadaptief en natuurinclusief te maken. Fotograaf: Rob Voss

Praat mee over klimaatadaptatie en natuur in Klimaatcafé Apeldoorn

Apeldoorn gaat nog harder aan de slag met klimaatadaptatie, groen en natuur. We maken hiervoor een agenda. Dat doen we graag samen met u. Op dinsdagavond 17 januari bent u van harte welkom tijdens het allereerste Klimaatcafé van Apeldoorn in ACEC. Wethouder Danny Huizer, portefeuillehouder Natuur en Klimaat, neemt de aftrap voor zijn rekening.

Klimaatcafé

In het Klimaatcafé gaan we met u aan de slag om onze omgeving klimaatadaptief en natuurinclusief te maken. Wilt u erbij zijn? 

Meld mij aan!

De problemen van klimaatverandering en de achteruitgang van biodiversiteit spelen over de hele wereld. Steeds vaker hebben we te maken met gevolgen hiervan. Door bijvoorbeeld wateroverlast, hittestress, droogte en minder soorten planten en dieren. Maar ook door ziektes en plagen die onze bomen en bossen aantasten.

Dat is nu al heel vervelend, maar het heeft ook gevolgen voor de toekomst. Het raakt de volksgezondheid, voedselvoorziening en onze leefomgeving en natuur. Omdat we de gevolgen willen beperken, werken we in Apeldoorn hard aan de energietransitie. We moeten ons aanpassen aan het nieuwe veranderende klimaat. Dat doen we door onze leefomgeving klimaatadaptief te maken en de natuur te behouden en sterker te maken. Meer groen, bomen en meer ruimte voor natuur in wijken zijn daarbij belangrijk. Zo zorgen we voor een leefbaar en aantrekkelijk Apeldoorn. Ook in de toekomst.

Klimaatadaptatie en natuur in Apeldoorn

Klimaatadaptatie, biodiversiteit en groen zijn voor de gemeente Apeldoorn bekende onderwerpen. Als groene gemeente op de Veluwe vinden we het belangrijk om onze omgeving klimaatadaptief en natuurinclusief te maken. Dit staat ook in onze Omgevingsvisie. Daar gaan we nu aan werken door de agenda voor klimaatadaptatie en natuur te maken. Dat doen we de komende maanden, samen met onze inwoners. Zo zien we wat we nodig hebben om onze doelen te halen.

We brengen meer groen aan in de stad.
We brengen meer groen aan in de stad. Fotograaf: Rob Voss

Klimaatcafé

In het Klimaatcafé gaan we met u aan de slag om die agenda te maken. Vragen die we hebben zijn: hoe kunnen we onze inwoners meer betrekken? Maar ook: wat kunnen we van onze inwoners vragen om zelf te doen?

Natuurlijk hoort u eerst wat de gemeente de afgelopen jaren gedaan heeft voor klimaatadaptatie, groen en natuur. We kijken met u naar de doelen voor groen, water en natuur uit onze Omgevingsvisie en we denken als gemeente met bedrijven, organisaties en inwoners over Apeldoorn klimaatadaptiever maken.

Klimaatcafé Apeldoorn is op dinsdag 17 januari van 19.30 tot 21.30 in ACEC Café aan de Roggestraat 44. Aanmelden kan tot donderdag 12 januari 12:00 uur.

Meld u aan voor het Klimaatcafé.

Uw Reactie
Uw Reactie