Schriftelijke vragen

Raadsfracties controleren beleid

De gemeenteraad heeft een aantal manieren om het beleid van de gemeente te controleren. Eén van die manieren is het stellen van schriftelijke vragen. Alle 14 raadsfracties kunnen het hele jaar door op deze manier vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Vaak gaan de vragen over plannen van de gemeente of actuele zaken die in Apeldoorn spelen. Soms gebeurt het dat er iets in de krant staat en dat een raadsfractie naar aanleiding daarvan het college van burgemeester en wethouders vragen stelt. De gemeenteraadsleden hebben natuurlijk ook veel contacten in de gemeente. Ook het contact met inwoners kan inspiratie voor een schriftelijke vraag opleveren. Het college van burgemeester moet schriftelijke vragen van de gemeenteraad binnen vier weken beantwoorden.

Als een raadsfractie een schriftelijke vraag aan het college van burgemeester en wethouders stelt, dan wordt dit bekend gemaakt via het twitteraccount van de gemeenteraad: @raadapeldoorn.

Bekijk de schriftelijke vragen

Uw Reactie
Uw Reactie