In Apeldoorn streven we naar een gezonde werk- en leefomgeving, door middel van preventie op thema’s als alcohol, roken gezond gewicht. Fotograaf: JOGG

Subsidie voor gezond leven in Apeldoorn

Voor projecten die bijdragen aan gezond leven in Apeldoorn kunnen organisaties van 1 september tot en met 14 oktober subsidie aanvragen. Dit zijn initiatieven die bijdragen aan de doelstellingen van het lokaal preventieakkoord (LPA).

U kunt deze subsidie online aanvragen. Lees ook de voorwaarden. En stuur bij het aanvragen de ingevulde bijlage aanvraag Subsidieregeling Stimuleringsbudget Lokaal Preventieakkoord Apeldoorn in. Na het indienen krijgt u binnen 8 weken bericht over het besluit.

Vraag de subsidie aan

Hulp bij het aanvragen

Twijfelt u of u voor uw plan subsidie kunt aanvragen? Heeft u moeite met het opstellen van een begroting? Heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier via de website? Wilt u weten of uw idee kans van slagen heeft? Stuur dan voor het indienen van de aanvraag een mail naar lokaalpreventieakkoord@apeldoorn.nl.

Sommige vragen worden vooraf aan deskundigen uit een denktank voorgelegd. Dit zijn professionals uit hetzelfde werkveld. In dat geval organiseert LPA een online bijeenkomst tussen u en de denktank.

Bekijk het Lokaal Preventie Akkoord

Uw Reactie
Uw Reactie