Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Naar Europese projecten

Aerfit

De scenario's van klimaatverandering voorspellen meer extreme neerslag. Vooral in stedelijke gebieden zal dat snel tot wateroverlast leiden omdat grote hoeveelheden regenwater hier niet snel kunnen worden afgevoerd.

Wateroverlast de baas

Gemeente Apeldoorn koppelt sinds 2006 regenwater af van het riool. Hierdoor stroomt het riool bij piekbuien niet over. Afkoppelen kan op veel manieren: het regenwater kan naar een vijver, grasveld of gemeenteperk worden geleid. Of asfalt wordt vervangen door klinkers, zodat het water via de kieren een weg naar de bodem vindt. Wanneer zulke bovengrondse oplossingen niet mogelijk zijn en er onder de grond weinig ruimte is voor andere oplossingen, biedt een verticale put uitkomst. Zij vangt het regenwater op en leidt het water weer terug naar de bodem.

Gemeente Apeldoorn legt daarom ruim 150 waterputten aan met de FHVI-techniek. De putten worden van 2019 tot en met 2022 aangelegd op diverse locaties in gemeente Apeldoorn. Dit gebeurt wanneer er ook andere werkzaamheden plaatsvinden. Een exacte planning is daardoor niet te geven.

Wat merkt u als bewoner van de aanleg?

Dat is per locatie anders. Soms ligt er tijdelijk een stoep open of is er een weg afgesloten, maar soms is dat niet nodig. De gemeente probeert de overlast te beperken, onder meer door de aanleg van de putten zoveel mogelijk met andere werkzaamheden te combineren. Bewoners worden geïnformeerd zodra er in hun buurt een put wordt geslagen.

Hoe gaat het in zijn werk?

De putten werken volgens de FHVI techniek (Fast High Volume Infiltration) en dat biedt voordelen ten opzichte van al bestaande ondergrondse alternatieven. Zo voert de put het water op eigen kracht af, terwijl bij andere technieken een pomp nodig is. Ook neemt de installatie weinig ruimte in beslag en is het vuil eenvoudig uit de kolk en de filters te halen.

FHVI techniek (Fast High Volume Infiltration)

Werking van de FHVI techniek (Fast High Volume Infiltration)

Als het regent, stroomt het water naar een put in de straatrand. Die kolk houdt het grootste vuil, zoals boombladeren en zwerfafval, tegen. Het water stroomt vervolgens door naar een put waar het water door een filter wordt geperst. Het water is nu schoon genoeg om weer de bodem in te verdwijnen. Deels gebeurt dat al in de filterput. Het overige water wordt naar een bron geleid. Dit is een lange, smalle buis die soms wel dertig meter de grond in gaat en uitkomt op een grondlaag (zoals zand bijvoorbeeld), die het water goed doorlaat. Op die hoogte is de lange, smalle buis geperforeerd, zodat het regenwater weer de bodem in kan stromen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van Aerfit.



Mijn Apeldoorn