Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Stijging afvalstoffenheffing in Apeldoorn

15-01-2020

De afgelopen jaren hebben we de stijging van de afvalstoffenheffing tot een minimum weten te beperken. Dat lukt nu helaas niet meer. Het tarief voor afvalstoffenheffing is dit jaar hoger dan voorgaande jaren.

Mijn Apeldoorn

Hoe is de afvalstoffenheffing opgebouwd?

De kosten voor afvalstoffenheffing bestaan uit een vast en variabel deel. Ieder huishouden betaalt het vaste deel van 262 euro. Het variabele deel is afhankelijk van de manier waarop u afval scheidt. Als u goed uw afval scheidt en minder restafval aanbiedt, dan houdt u het variabele bedrag laag.

Waar wordt het geld uit de afvalstoffenheffing voor gebruikt?

De inkomsten uit deze belasting worden alléén gebruikt voor de inzameling en verwerking van afval. Het is namelijk een doelbelasting.

Waarom gaat de afvalstoffenheffingen omhoog?

Helaas zijn we genoodzaakt om de afvalstoffenheffing te verhogen. Dit heeft verschillende redenen:

 • We kunnen geen korting meer geven op de eindafrekening, iets wat we voorgaande jaren wel deden
  De afgelopen jaren hadden we een spaarpotje om afvalstoffenheffing laag te houden. We berekenden de kosten voor de afvalinzameling en -verwerking niet volledig door aan bewoners. Apeldoorners hebben zelfs een aantal keer geld teruggekregen. Nu is het spaarpotje leeg, waardoor bewoners nu wél het volledige bedrag betalen. Nog steeds is het tarief voor de afvalstoffenheffing in vergelijking met andere gemeentes gemiddeld.
 • Het verwerken en inzamelen van het afval is duurder geworden
  We betalen een bedrag aan Circulus-Berkel voor het leveren van diensten, zoals het legen van containers. Deze kosten gaan jaarlijks omhoog. Ook betalen we een bedrag aan de verwerkers van afval en grondstoffen, zoals restafval, GFT en oud papier. Deze kosten zijn de laatste jaren steeds hoger geworden, onder andere doordat er steeds strengere eisen worden gesteld. Het is daarom nog steeds ontzettend belangrijk dat bewoners goed hun afval blijven scheiden. 
 • Als gemeente moeten we meer belasting betalen aan het Rijk
  Het Rijk heeft besloten om de verbrandingsbelasting te verhogen. En fors: want het bedrag is meer dan verdubbeld. Elke gemeente betaalt een bedrag per ton restafval. In Apeldoorn hebben we het systeem van ‘omgekeerd inzamelen’. Gelukkig maar, want hierdoor hebben we nog maar weinig restafval. Daarmee hebben wij alsnog last van deze belasting, maar hebben we een nog hogere afvalstoffenheffing voorkomen.
 • We bieden in Apeldoorn veel voorzieningen om makkelijk afval te scheiden
  We hebben bijvoorbeeld luiercontainers, GFT- en PMD-containers die tweewekelijks geleegd worden en mogelijkheden voor het ophalen/wegbrengen van grofvuil. Apeldoorners maken goed gebruik van deze voorzieningen en laten zien goede afvalscheiders te zijn. De hoeveelheid restafval loopt in 10 jaar tijd terug van 206 kg naar 80kg. Ter vergelijking: het landelijk gemiddelde is 150 kg.
 • Kwijtschelding voor minima blijft mogelijk
  Het kwijtscheldingsbeleid blijft bestaan. Doordat de kosten per huishouden hoger worden, stijgt ook het bedrag om de kwijtschelding te betalen. Zo houden we afval inzamelen voor iedereen mogelijk.
  afvalstoffenheffing


 • Stijging afvalstoffenheffingBekijk een grotere versie