Ga naar de homepage

Afwegingskader Woningbouw 2016 - 2019

Woningmarktonderzoek liet zien dat er in Apeldoorn voor 2016 tot en met 2018 een extra vraag naar woningbouw bestaat. Het college van B&W besloot daarom in deze periode 600 woningen extra toe te voegen aan het lopende programma. Het college geeft graag ruimte aan kansrijke woningbouwplannen die de kwaliteit van Apeldoorn als woonstad verbeteren. Plannen voor woningbouw worden getoetst aan het ‘Afwegingskader Woningbouw 2016 t/m 2019’. In februari konden initiatiefnemers hun plannen indienen. Afhankelijk van de uitkomsten van de afweging, kan er later nog een uitvraag volgen.

Mijn Apeldoorn