Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Afwegingskader Woningbouw 2018 - 2027

23-06-2020

Apeldoorn is een fijne stad om te wonen vinden onze inwoners. Dat zien mensen uit andere delen van het land, met name gezinnen, ook en zij kiezen er voor om in Apeldoorn te gaan wonen. Om deze kwaliteit van de stad en de dorpen hoog te houden en te verbeteren stuurt de gemeente op de woningen die worden gebouwd. Niet alleen op voldoende woningen, maar ook op de juiste kwaliteit op de juiste plek.

Mijn Apeldoorn

Dit is belangrijk om Apeldoorn als woonstad aantrekkelijk te houden voor gezinnen en ook voor andere huishoudens. Dat doen we door een ruim, goed en gevarieerd aanbod van woningen te bieden in gemêleerde buurten. Voor iedereen voldoende woningen, daar willen we voor zorgen. Dat doen we door ruimte te scheppen voor de naar verwachting 5.500 huishoudens extra die in de periode 2018 t/m 2027 in Apeldoorn wonen.

We willen als gemeente dat de juiste woningen op de juiste plek worden gebouwd. We kiezen er daarom voor om een prioritering aan te geven. Zo willen we kansrijke initiatieven bevorderen en de woningbouw versnellen. In onze Woonagenda Apeldoorn (pdf, 2,9 Mb) en in de Regionale Woonagenda zijn de kaders vastgesteld die de basis vormen voor het afwegingskader. Door het prioriteren en richting geven aan de woningbouw willen we flexibel kunnen inspelen op de woningbehoefte.

Ook geven we duidelijkheid en richting aan initiatiefnemers hoe we de programmatische ruimte voor initiatieven willen invullen. Voor circa 4.000 van de 5.500 woningen is die ruimte al ingevuld. Dit gaat om woningen die al zijn opgeleverd, in aanbouw zijn, waarvoor een bestemmingsplan is vastgesteld of een anterieure overeenkomst is afgesloten. Dit kader gaat over de resterende programmatische ruimte voor circa 1.500 woningen.

Documenten